Kataisen kvintetti pelaa nollasummapeliä

Keski-Uusimaa lehden Puheenvuoro, to 10.4.2014

Hallituksen tavoitteena on ollut valtiontalouden tasapainottaminen vaalikauden loppuun mennessä. Hallitus ei tule tässä tavoitteessaan onnistumaan. Yhtenä esimerkkinä olkoon valtion velan kääntyminen selkeään kasvuun. .

Valtiolla oli velkaa tammikuun lopussa 2011 yhteensä 62,8 miljardia euroa..  Tämän vuoden helmikuun lopussa velkaa oli 93,5 miljardia. Valtion velka on siis kasvanut lähes 50 prosenttia kolmen viime vuoden aikana.

Kenen lienee syy, mutta tosiasia on, etteivät julkisen talouden tulot riitä kattamaan julkisen talouden menoja. Kaikesta ei voi syyttää EU:ta, joten oman osansa saakoon myös maamme hallitus.

Hallituksen leikkaukset liittyen lapsilisiin ja eläkeläisten indeksiin, eivät ole ”tästä maailmasta”. Miksi? Siksi, että lapsilisien leikkaus kaventaa merkittävästi lapsiperheiden toimeentuloa ja eläkeindeksin leikkaus eläkeläisten jokapäiväistä elämää.

Meillä on yli 1,5 miljoonaa vanhuus-, työttömyys- ja työeläkkeellä olevaa kansalaista eli yli 25 prosenttia väestöstä.  Eläkeindeksin 75 prosentin leikkaus aiheuttaa melkoisen loven eläkkeisiin, koska eläkeindeksi nousee vain 0,4 prosenttia ja samanaikaisesti inflaatio on tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7 prosenttia. Toisaalta eläkeindeksin leikkaus ei juurikaan vaikuta valtion kassaan, koska eläkkeiden maksajina ovat pääasiassa yksityiset eläkeyhtiöt.

 Onko päättäjiltä unohtunut, että viimeisen 15 vuoden aikana ovat ansiotulot nousseet 70 prosenttia, mutta eläkkeet vain 34 prosenttia.  Tämän päivän eläkeläiset ovat osaltaan olleet rakentamassa hyvinvointi- Suomea, jota hallitus nyt rapauttaa.

Hallitus kertoo selonteossaan vähentävänsä kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita siten, että kuntien toimintamenot vähenevät miljardilla eurolla vuoteen 2017 mennessä. Tämä vähennys ei kuitenkaan edesauta kuntien heikkenevää taloustilannetta, koska samalla vähennetään kuntien valtionosuuksia samaisella miljardilla.

Esitän harkittavaksi niin hallituspuolueiden kuin myös opposition edustajille kaksi todellista rakennemuutosta tulevalle hallituskaudelle. 

Ensinäkin kaikki sosiaaliset edut lapsilisistä toimeentuloturvaan voidaan lopettaa, kun siirrytään kansalaispalkkaan, joka on saajalleen veronalaista tuloa ja jota maksetaan kehdosta hautaan. Tämä rahoitetaan säästyvillä palkka- ja kiinteistökuluilla, jotka aiheutuvat nykykäytännöstä.

Toinen esitykseni liittyy kunnallisverotukseen, joka pitäisi muuttaa valtioverotuksen tapaan progressiiviseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 40.000 euron vuositulosta tai eläkkeestä maksetaan kunnalle yhtä paljon veroa, asuinpa sitten Järvenpäässä, Helsingissä tai Kittilässä. On väärin, että valtuuston päättämän halvimman ja kalleimman kunnallisveroprosentin ero Suomessa on jopa viisi prosenttiyksikköä.

Hallituksen tapa kyykyttää kiinteistöjen omistajia, on väärä. Hallitus nostattaa kiinteistöverojen alarajaa, jolloin kunnanvaltuuston on pakko tehdä oma korotuspäätöksensä.  Tämä lisää kunnan tuloja, mutta valtio alentaa peruspalvelujen valtionosuutta vastaavalla euromäärällä. Tämä on sitä Jyrki Kataisen kvintetin nollasumma peliä.

 KAUKO TUUPAINEN

Kirjoittaja on osin Järvenpäässä asuva jyväskyläläinen kansan-

edustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen (ps)