Jyväskylän valtuusto käytti ”omankäden oikeutta”

Keskisuomalainen ke 19.3.2008:

Jyväskylän kaupunginvaltuusto syyllistyi ”omankäden oikeuden ” käyttöön viime maanantaina pyörtäessään 23.8.2004 tekemän päätöksensä. Kyseessä on vuosien 2004-2006 talvikunnossapitokustannusten anteeksianto eräille keskikaupungin ja Lutakon taloyhtiöille.

Kaupunki oli maksanut urakoitsijoille kyseisten alueiden kiinteistöjen jalkakäytävien hoidosta yli 721.000 euroa. Kustannukset jäivät aikoinaan perimättä asunto- ja kiinteistöyhtiöiltä, koska mm. Ratahallintokeskus valitti asiasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 12.12.2006 todeten, ettei kaupunginvaltuuston päätös ollut lainvastainen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta ryhtyi toimivaltansa puitteissa perimään kaupungin saatavia, mutta kaupunginhallitus päätti 11.2.2008 esittää kaupunginvaltuustolle, että perinnästä luovutaan ja velat annetaan anteeksi yhtiöille. Tämän esityksen valtuusto hyväksyi äänin 27-27, neljä tyhjää ja yksi poissa, puheenjohtajan kannan ratkaistessa.

Tässä äänestyspäätöksessä valtuusto syyllistyi ”omankäden oikeuden” käyttöön, rikkoen Suomen perustuslakia ja julkisen vallan käytön säännöksiä.

Perustuslaissa turvataan yksilön perusoikeudet: lain on oltava kaikille sama. Julkisen vallan (esim. valtuusto) tehtävänä on huolehtia siitä, että kuntalaiset saavat kunnan asukkaina oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun. Näin ei valtuustossa tapahtunut.

Kaupungin riidattomien saatavien anteeksianto koski keskikaupungilla ja Lutakossa olevia yhtiöitä, joissa asuu noin 11.800 asukasta eli 13,8 prosenttia kaupungin asukasmäärästä. Haluan näin julkisesti kysyä, onko oikein, että kun kaikki muut kiinteistönomistajat ovat kyseisinä vuosina maksaneet talvihoidon kustannukset, niin keskikaupungin kiinteistöt vapautetaan maksuista.

Mitä ajattelevat ne kymmenet tuhannet eri puolilla kaupunkia asuvat omakoti-, rivi- ja kerrostalojen omistajat sekä vuokrataloissa asuvat kaupunkilaiset, joilta maksut on peritty joko hoitovastikkeissa tai vuokrissa, kun keskikaupungin liiketiloja omistavat yhtiöt saavat maksuista valtuuston päätöksellä vapautuksen. Perittävä maksu vaihtelee muutamasta satasesta muutamaan tuhanteen euroon per yhtiö, joten se ei rasita yksittäistä asukasta merkittävästi. Mielestäni valtuuston äänestyspäätös ei ole kaupunkilaisten oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua. Tulen valittamaan asiasta hallinto-oikeuteen.

KAUKO TUUPAINEN
kaupunginvaltuutettu, Jyväskylä
kauko.tuupainen@co.inet.fi