Avoin kysymys alue- ja kuntaministeri Hannes Manniselle

Kirjoitus Keskisuomalaisessa 29.4.2004

Esiinnyitte ansiokkaasti Jyväskylässä 23.4. ”Kuntien tarkastuskonferenssissa”. Kiitos siitä. Alustuksenne jälkeen virinneessä vilkkaassa keskustelussa pääsin esittämään oman kommenttini Suomen kuntien määrästä. Totesin, kuten muistanette, että Suomen 444 kunnasta on alle 4.000 asukkaan kuntia 202 ja näistä alle 2.000 asukkaan kuntia 88 kpl. Tulin sanoneeksi, että jokaisessa kunnassa on kuntalain mukaisesti oltava kunnanjohtaja. Sen lisäksi, kun useissa kunnissa on mm. kunnansihteeri, kunnankamreeri, sivistystoimenjohtaja, sosiaalitoimenjohtaja, tekninen johtaja ja lukuisa määrä ylempiä ja alempia viranhaltijoita, niin kyllähän sekin maksaa. Aivan ilmaiseksi eivät työskentele myöskään valtuutetut eivätkä kunnanhallituksen ja lukuisten lautakuntien jäsenet.

Totesin myös, että Kuokkalassa oman kotikyläni – Jyväskylän – eräässä kaupunginosassa on tällä hetkellä yli 16.000 asukasta, mutta meillä ei ole kaikkia edellä luettelemiani johtavia viranhaltijoita. Hallinnollisesti tulemme toimeen kymmenellä alueelta valitulla kaupunginvaltuutetulla, joista neljä on myös kansanedustajia ja yksi istuva ministeri.

Kommenttini punainen lanka oli, että jos esim. kolme-neljä pientä kuntaa yhdistetään, asukasmäärän asettuessa alle 10.000:nnen selvittäisiin yhdellä kunnanvaltuustolla ja -hallituksella sekä 5-6:lla valtuuston asettamalla lautakunnalla sekä yhdellä kunnanjohtajalla ja merkittävästi pienemmällä hallinto-organisaatiolla. Tarpeettoman hallinnoinnin varat voitaisiin käyttää kuntalaisten peruspalvelujen parantamiseen, kuten vanhusten- ja terveydenhuoltoon.

Totuushan on, että urbaanit, teollistuneet kunnat ja niiden asukkaat ylläpitävät pienten ja usein ei-omavaraisten kuntien itsenäisyyttä erilaisten tulonsiirtomekanismien avulla. Nämä tulonsiirrot esim. verotuloihin perustuvat valtionosuuksien tasausmaksut heikentävät melkoisesti suurtenkin kaupunkien taloutta.

Olisiko, Herra Ministeri, järkevämpää, että siirtäisitte aikomanne tutkimuksen Helsingin kaupungin virkamiesten palkoista ja muista pääkaupungin asioista maamme pienten kuntien asukkaiden elinehtojen parantamiseen? Tutkituttaisitte, paljonko säästöjä syntyy vaikkapa 5-10 vuoden periodina, jos pienet kunnat yhdistyisivät esittämälläni tavalla.
KAUKO TUUPAINEN
tarkastuslautakunnan jäsen

Jyväskylä