”Suutari pysyköön lestissään, Risto!”

Suur-Jyväskylän lehden kommentti 8.9.2004

Pidän edelleenkin Risto Rönnbergiä yhtenä fiksuimmista porvarivaltuututetuista Jyväskylässä, joskin hän vihreiden ryhmän nimissä joutuu julistamaan teesejä, joissa ryhmä leikkii asioilla, jotka eivät ole totuudenmukaisia. Muuhun johtopäätökseen en voi tulla luettuani Riston vuodatuksia viime viikkoisesta
Suur-Jyväskylän lehdestä.

Hän antaa ymmärtää, että minä ja muut ”JE-uskovaiset mielellämme yksinkertaistamme Jyväskylän Energia Oy:n merkitystä kaupungille”. Kuten oheisesta laatimastani taulukosta ilmenee, JE Oy:n merkitys kaupungin taloudelle
on ollut viimeisen 14 vuoden aikana keskimäärin 7,9 M€ ja yhtiöittämisen jälkeen (v. 1997 alkaen) keskimäärin 9,2 M€ vuodessa. Jos kaupungin asukkaista enin osa (yli 70 %) on ymmärtänyt tämän ”yksinkertaistamisen”, niin toivon, että vihreiden ryhmä ymmärtää sen myös.

Täytyy myös muistaa (muidenkin kuin JE-uskovaisten), että JE-konserni työllistää suoraan noin 150 henkilöä ja merkittävän joukon paikallisia alihankkijoita. Heidän merkitystään kaupungille verotuloina ja yrityksille ostovoimaisina asiakkaina, en myöskään väheksyisi. Mikäli energiayhtiö olisi vihreiden ja kokoomuksen toimesta myyty valtioyhtiö Fortumille, olisivat rahavirrat merkittävästi pienentyneet. Hyvän vertailupohjan saa Keski-Suomen Valo Oy:n myynnin aiheuttamista työpisteiden ja kymmenien työpaikkojen lopettamisesta tai siirrosta Etelä-Suomeen. Näin olisi käynyt osin JE:nkin henkilökunnalle.

Risto, olet väärässä myös siinä, että Jyväskylän Energia Oy:n tappioita olisi maksatettu kaupungin veronmaksajilla. Yhtiön tilinpäätöksien mukaisesti (jos niiden sisältö ymmärretään), ei yhtiö ole koskaan tuottanut tappiota omistajalleen (kaupunki). Tämä siitäkin huolimatta, että yhtiön hinnoittelu (myös sähkön hinta) on ollut sekä valtakunnallisesti että varsinkin maakunnallisesti kilpailukykyistä. Samaa mieltä en ole Suomen enkä Ruotsin valtion omistamista yhtiöistä. Säynätsalon ja varsinkin maakunnan asukkaat ovat kertoneet maksavansa sähköstä n. 30 % enemmän kuin kantakaupungissa asuvat.

JE Oy on aina maksanut investointinsa omalla tulorahoituksellaan, siihen ei ole tarvittu ns. veromarkkoja. Näin tultaneen menettelemään myös tulevien, joskin suurien investointien suhteen. Omistajan (kaupunki) ei tarvitse sijoittaa senttiäkään tulevaan Keljonlahden tai Rauhalahden investointiin. Yhtiö hankkii tarvittavat varat rahamarkkinoilta ja myös maksaa ne. Jos kaupunki takaa lainat, se saa merkittävät tulot takausprovisioiden muodossa, ellei JE Oy:n verkostoja kiinnitetä lainojen vakuudeksi.

Vihreiden ryhmäjohtaja antaa ymmärtää, että ”liiketoiminta sisältää paljon taloudellisia riskejä, joitten hallitsemiseen on edellytykset vain alan ammattilaisilla”. Tämän vuoksi olisi yhtiöstä päästävä eroon. Melkoinen
väittämä. Jos riskit olisivat ”oikeasti olemassa”, niin miksi moni ylikansallinen yhtiö ostaisi JE:n vaikkapa huomenna? Mietipä sitä.

Haluan korjata Risto myös erään merkittävän tekstivirheen. Energiamarkkinavirasto ei valvo sen enempää kaukolämpöverkkoja kuin kaukolämpötoimintaakaan. EMV valvoo sähkö- ja maakaasuverkkotoimintaa,
siirtohinnoittelua ja maakaasumarkkinain noudattamista. Tarvittaessa Kilpailuvirasto ottaa kantaa kaukolämpötoimintaan liittyviin asioihin. Tämänkaltaiset perusasiat pitäisi olla vastuullisen valtuutetun ja JE Oy:n
hallituksen jäsenen tiedossa, varsinkin, jos ei halua leimautua energia-alan harrastajaksi eli ”suutari pysyköön lestissään”.

Lopuksi totean, että olen minäkin ollut joskus kaupunginhallituksen jäsen, kun erään toisen yhtiön hallitus on kokonaisuudessaan vaihdettu, mutta en ole halunnut sillä taivastella. JE Oy:n tapauksessa meni ”lapsi pesuveden
mukana”. Siitä on osoituksena mm. se, että eräs energiayhtiön hallituksen valtuutettujäsen valittiin myöhemmin kaupungin taloustoimikunnan jäseneksi ja eräs toinen valtuutettu tarkastuslautakuntaan. Rehellisesti on todettava,
että JE Oy tekee jatkuvasti hyvää tulosta, josta kiitos kuluu ennen kaikkea sen työntekijöille. Vain vastuuttomat valtuutetut voivat muuttaa asiantilan toiseksi.

KAUKO TUUPAINEN

kaupunginvaltuutettu (sdp) ja
JE:n hallituksen ex-jäsen