Verotuksesta

(Keskisuomalaisen mielipide 22.10.2004)

Vuoden 2003 alusta alkaen saa vähentää 10 % itse palkasta, palkan sivukulut tai 60% työkorvauksesta. Hyvä niin, mutta sitten kysymys. Miksi vähennys ei koske piha-alueen aurauksen lisäksi myös jalkakäytävän aurausta? Tätä on minulta
tiedusteltu ja en näe järkevää syytä miksi näin on.

Verohallinnon ohjeen mukaisesti piha-alue on yleensä tontti, mutta ns. haja-asustusalueella piha-alueena voidaan pitää myös rakennusta ympäröivää, enintään 10.000 m2:n suuruista aluetta. Eikö verottaja voisi täydentää ohjettaan siten, että kaupunkialueella ”ympäröiväksi alueeksi” katsottaisiin myös jalkakäytävät, jotka liittyvät kiinteästi asuintalon tonttiin?

Tuntuu kohtuuttomalta, että vanhukset, jotka haluavat asua mahdollisimman kauan kotonaan, eivät saa jalkakäytävien osalta ”verohelpotusta”, johtuen verottajan tiukasta tulkinnasta.

KAUKO
TUUPAINEN
Jyväskylä