”Älkäämme ripotelko tuhkaa päällemme”

Keskisuomalainen, ”Puheenvuoro-palsta” ; Julkaistu 29.3.2005

Jyväskylän kaupungilla on hyvä imago, joskaan tutkimus ei ole kohdistettu
kaupunkilaisiin, vaan ymmärrettävästi käsityksen ovat muodostaneet muut tahot. Hyvä niin, MUTTA miksi kaupungin johtavat virka- ja luottamusmiehet tietoisesti ovat heikentämässä syntynyttä positiivista julkisuuskuvaa.

Olen eri yhteyksissä todennut, etteivät kaupungin talousasiat ole kaikilta osin niin huonot kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää. ”Älkää ripotelko tuhkaa
päällenne”, on vanha vertaus ns. itsesäälistä, säälistä johon todellisuudessa ei ole aihetta.

On totta, että kaupungilla on velkaa ”riittävästi” eli viime vuoden vaihteessa n. 1770 €/asukas, mutta kaupungilla on myös lainasaatavia n. 940 €/as. eli nettovelkamme on ”vain” 830 €/kaupunkilainen. Saatavistamme lähes 70 % on ns. varmaa saatavaa eli Jyväskylän Energia Oy:n velka kaupungille. Kaupunkilaisena en ole huolestunut velan määrästä, mutta suomalaisena minua huolettaa valtion velka, jota viime vuoden lopulla oli 12.267 €uroa per maamme asukas.

Jotain on kuitenkin tehtävä kaupungin talouden tasapainottamiseksi ja ns.
toiminnallisen alijäämän kattamiseksi. Alijäämän kattaminen onnistunee
”vesilaitoksen kaupan” myötä jo kuluvan vuoden tilipäätöksessä. Talouden
tasapainottaminen ja vuosikatteen säilyttäminen sellaisena, että myös tulevien
tilikausien tulokset ovat positiivisia, vaatii rakenteellisia muutoksia ja säästöjä.

Vaikka Jyväskylää on sanottu paitsi urheilu- myös kulttuurikaupungiksi, on
näissäkin toimissa ”nähtävä metsä puilta”. Olenkin tykönäni miettinyt, onko meillä varaa pitää – yhtä aikaa – kahta kulturellia instituutiota: kaupunginteatteria ja orkesteria, joista aiheutuu tänä vuonna 5,439 miljoonan euron nettomeno kaupunkilaisille? Edustavatko nämä instituutiot kaupunkilaisten peruspalveluja? Jos eivät, niin niiden omaehtoista tulorahoitusta on syytä lisätä.

Tulevaisuuteen liittyen haluan näin julkisesti kysyä, onko tulevan
pesäpallostadionin paikan oltava Hippoksella, jossa liikenne ja pysäköinti
aiheuttavat ympäristön asukkaille jatkuvaa harmia. Myös Hippokselle
rakennettavalla pysäköintitalolla on hintansa, jonka veronmaksajat kustantavat. Eikö kenttää voitaisi tehdä Killerin läheisyyteen, jossa paikoitusalueet ovat jo valmiina? Samalle alueelle voitaisiin myöhemmin rakentaa myös ”uusi jäähalli” – talouden niin salliessa. Näitäkin asioita pohdiskellen

Kauko
Tuupainen
kaupunginvaltuutettu (sd)