Kävin ma 29.7.2019 Miina Äkkijyrkän taidenäyttelyssä Lohtajalla. Kuvassa ”Kolme härkää”. Kake keskimmäisenä (horoskoopissa Härkä).

Kuokkalaan oma ”kylätalo”

04.10.2019 08:58

Keskisuomalaisen mielipidepalstalla pe 4.10.2019:

Kylätalot henkivät maaseudun elinvoimaa, otsikoi varapäätoimittaja Inkeri Pasanen  kolumnissaan (KSML 27.9.2019). Kirjoituksen ”punainen lanka” oli erinomainen ja vieläpä ajankohtainenkin. Kuokkalan asukasyhdistyksen ja kaupungin järjestämässä tilaisuudessa muutama päivä sitten keskusteltiin vilkkaasti alueelle jo vuonna 1987 luvatusta ”Kuokkalatalosta” ja sen tulevasta kohtalosta.

Entinen Petäjäveden kunnanjohtaja ja nykyinen kulmakunnan asukasaktiivi Tarmo Tiihonen toi tilaisuudessa esille niin omia kuin kulmakunnan muidenkin asukkaiden näkemyksiä yhteisten kokoontumistilojen tarpeellisuudesta.

Hän ihmetteli mm. sitä, miksi Kuokkala-talon tontti halutaan muuttaa yhdeksän korkean kerrostalon tontiksi antamalla tontille lähes 9 000 k-m2 rakennusoikeutta. Hän ihmetteli myös virkamiesten operoimaa kaavan muutoshanketta ja sitä miksi kaavamuutoksesta ei ole keskusteltu aiemmin asukasyhdistyksen edustajien ja muiden asukkaiden kanssa?

Olen hänen kanssaan tismalleen samaa mieltä

Jos ja kun Kuokkala-talohankkeesta luovutaan, niin mielestäni yli 18 000 asukkaan kaupunginosa vaatii Inkeri Pasasen tarkoittaman ”kylätalon” tai ainakin sen korvikkeen. Korvikkeena voisi toimia esimerkiksi 40–50 m2:n kokoontumistilat rakennettavan kerrostalon alimmassa kerroksessa.

Tiloja käyttäisivät Kuokkalan kymmenet rekisteröidyt yhdistykset ja he maksaisivat siitä kohtuullisen korvauksen kiinteistön omistajalle.

Mallina voitaisiin pitää Kyllikinkadun Sepänkeskusta, jossa toimivat niin eläkeläisyhdistykset kuin muutkin järjestöt lähes ”asevelihintaan”. Tämä tarkoittaa sitä, että Jyväskylän kaupunki kompensoisi vuosittain vuokranmaksua.

KAUKO TUUPAINEN
eläkeläinen
Jyväskylä, Kuokkala

Vihreät ja keskustanuoret köyhdyttämässä eläkeläisiä

26.08.2019 15:48

Keskisuomalaisen mielipidepalstalla ma 26.08.2019

Perjantain uutisissa kerrottiin, että niin vihreiden kuin keskustankin nuoret ovat vaatineet eläkkeiden leikkauksia, jotta rahaa riittäisi heidänkin eläkkeisiin. Melkoista tohotusta, mikä perustuu poliittiseen kokemattomuuteen. Albert Einstein sanoi aikoinaan: ”Only source of knowledge is excperience” eli ainoa tietolähde on kokemusta. Nuorilta näyttää kokemuksen ja tiedon lisäksi puuttuvan myös ymmärrys.

He eivät tiedosta, että heinäkuussa 1962 voimaan tullut työeläkelaki ”lupasi”, että eläkkeitä korotetaan vuosittain samalla prosentilla kuin palkkojakin. Näinhän ei asia ole ollut enää yli 40 vuoteen. Tästä johtuu, että sadat tuhannet eläkeläiset elävät EU:n määrittämän köyhyysrajan alapuolella.

Tietävätkö nuoret, että leipäjonojen asiakkaista noin 40 % on eläkeläisiä. Heidän köyhtyminen jatkuu ikääntymisen myötä niin, että yli 75-vuotiaista 20 %, yli 85-vuotiaista 30 % ja satavuotiaista puolet elää edellä mainitsemani köyhyysrajan alapuolella.( Lähde: Eläkekatekismus, Kimmo Kiljunen).

Suomen valtion talousarvio on 55,3 miljardia euroa, velkaa oli tämän vuoden kesäkuussa 109,5 miljardia euroa, mutta töissä ja työeläkkeellä olevien sekä työnantajien maksamat eläkemaksut ja työeläkerahastojen sijoitustuotot ovat kasvattaneet eläkerahastot yli 200 miljardiin euroon.

Vaikka eläkeyhtiöiden sijoittajat eivät ole kyenneet sijoittamaan rahastojen varoja pörssiyhtiöiden tapaan – parhaalla mahdollisella tavalla – huitelevat rahastojen tuotot vuosittain 10 miljardin euron tasolla.

Tunnustan, etten minäkään ymmärrä miksi työeläkerahastoja kasvatetaan jatkuvasti, kun niitä voitaisiin käyttää paljon puhuttuun elvytykseen lisäämällä eläkeläisten ostovoimaa ja sen myötä valtion verotuloja.

KAUKO TUUPAINEN
Jyväskylä

Äänestäjien tahto mitätöitiin Brysselissä

15.07.2019 08:35

Keski-Uusimaa lehti su 14.7.2019

ID-ryhmän, johon myös Suomesta valitut europarlamentaarikot kuuluvat, edustajien valinta eräiden valiokuntien puheenjohtajiksi mitätöitiin hiljattain Brysselissä enemmistön tahdon mukaisesti. Eräänä julkistamattomana syynä on se, että useat ryhmän jäsenet ovat viime kaudella puuttuneet EU:n eritasoisiin väärinkäytöksiin ja petoksiin. Toki ne ovat viimeisen 10 vuoden aikana melkoisesti vähentyneet, mutteivat loppuneet. Vuonna 2017 petoksia todettiin ”vain” 13 kappaletta.

Parlamentista viime vaaleissa varasijalle jäänyt meppi Pirkko-Ruohonen-Lerner (ps), kirjoitti ennen vaaleja kirjanpidon ja veroasioiden asiantuntijana mm. seuraavaa:

”En ole koskaan ollut politiikassa mukana miellyttääkseni johtavia virkamiehiä tai kovapalkkaisia lobbareita, vaan edistämässä omille äänestäjilleni tärkeitä asioita heidän antamallaan toimeksiannolla. Päätyöni Euroopan parlamentissa on ollut veronkierron, talousrikosten ja rahanpesun kitkeminen. Tätä työtä olen tehnyt neljä vuotta talous- ja raha-asioiden valiokunnassa ECONissa, PANA-tutkintavaliokunnan varapuheenjohtajana ja viimeksi TAX3-erityisvaliokunnan jäsenenä.

Ymmärrän varsin hyvin, että lähinnä suuryrityksiä edustavat lobbarit eivät pidä veronkierron vastaisesta työstäni, sillä heidän päämiestensä tavoitteena on välttyä normaalilta veronmaksulta.”

Tätä Ruohonen-Lerner`in viitoittamaa tietä – yhdessä ID-ryhmän asiantuntijoiden kanssa – haluavat ryhmän edustajat jatkaa. Ymmärrettävästi parlamentin eräät edustajat hyväksyvät nykymeiningin ja haluavat enemmistöllään vaikeuttaa ID-ryhmän työskentelyä parlamentissa.

KAUKO TUUPAINEN
eläkeläinen, talousneuvos
Jyväskylä

 

Avoin kysmys Aki Kangasharjulle

05.06.2019 12:38

Keski-Uusimaa lehti, la 1.6.2019

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen johtaja Aki Kangasharju. Esiinnyitte viime keskiviikkona TV 1:n A-Studiossa. Toimittajan kysymykseen, kuinka 1,2 miljardin euron valtion menolisäys rahoitetaan, vastasitte mm. seuraavasti: ”Miksei puhuta vähiten haitallisten verojen, kuten kiinteistöverotuksen korottamisesta?”

Ymmärtääkseni kiinteistöverojen korotus ei kasvata valtion verotuloja, koska kiinteistövero tuloutetaan sille kunnalle, jossa kiinteistö sijaitsee. Vai onko lainsäädäntö tältä osin muuttunut?

KAUKO TUUPAINEN
eläkeläinen, talousneuvos

Väärinkäytökset ovat vähentyneet EU:ssa

16.05.2019 11:47

Keskisuomalaisen mielipidepalstalla 16.5.2019

Olen ollut EU-kriittinen vuodesta 2011 alkaen, jolloin Eduskunnan päätöksellä suostuin useiden instituutioiden tilintarkastajaksi. Nämä tehtävät ”avasi silmäni” myös EU:n harrastamaan finanssipolitiikkaan, lähinnä sen tilintarkastukseen.

Vielä 2010 alussa Maarten Engwirda, hollantilainen EU:n tilintarkastuslaitoksen (ECA, European Court of Auditors) jäsen väitti, että EU:n varojen väärinkäytöksiä on lakaistu maton alle piiloon tilintarkastuslaitoksen toimesta, vaikka kyseisen instanssin kuuluisi valvoa varojen käyttöä ja paljastaa väärinkäytökset.

Myös aiempi EU:n päätilintarkastaja Marta Andreasen kertoi ”joutuneensa suunnattoman painostuksen alle, jotta hän piilottaisi totuuden EU:n varojen käytöstä”, ennen kuin komissio erotti hänet.

Viime vuosina epärehellisyys ja petokset ovat vähentyneet melkoisesti. EU:n tilintarkastustuomioistuimessa toimivan Suomen edustajan Hannu Takkulan mukaan vuonna 2017 löytyi vain 13 petosepäilyä, jotka on siirretty EU:n petostentorjuntaviraston OLAF:in jatkotutkimuksiin.

EU:n vuoden 2019 talousarvion mukaan ovat komission tekemät sitoumukset 166 miljardia euroa ja maksut 148 mrde. Maksamattomat sitoumukset jäsenmaille olivat vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan 267 mrde. Haluankin herättää kysymyksen, että kuinka EU pystyy lunastamaan komission tekemät tukipäätökset, kun jäsenmaat vaativat supistuksia maksuihinsa.

Suomi on viimeisen viiden vuoden aikana eli vv. 2013 – 2017 ollut nettomaksaja 2,470 mrde eli keskimäärin 494 me/vuosi. Jos ja kun Iso-Britannia jättäytyy pois EU:sta, vähenevät vuosittaiset tulot yli 13 mrde.

Tulevien meppien on siis syytä kiinnittää huomiota EU:n finanssipolitiikkaan, estettävä komission kaavailema jäsenmaiden yhteinen valtiovarainministeriö sekä vastustettava esityksiä jäsenmaiden omistamien yhtiöiden myynnistä. Suomen tärkein yhtiö VR on pidettävä jatkossakin valtion omistuksessa.

Pelkästään edellä kertomieni asioiden vuoksi on meidän suomalaisten syytä käydä äänestämässä tulevissa EU-vaaleissa, tuumii

KAUKO TUUPAINEN
eläkeläinen
Jyväskylä

Työeläkkeitä nostamalla verotulot kasvavat

05.05.2019 14:36

TKeski-Uusimaa lehti la 4.5.2019 ja Keskisuomalainen su 5.5.2019

Olen eri yhteyksissä todennut, että 1,4 miljoonaa työeläkeläistä odottelee ns. taitetun indeksin muutosta eli eläkkeiden tarkistusta. Ihmettelen eduskunnan saamattomuutta asioiden hoidossa. Pari vuotta sitten ei yksikään kansanedustaja ”lotkauttanut korvaansa” asian etenemisen puolesta käsitellessään yli 80 000 kansalaisen allekirjoittamaa aloitetta.

Ovatko päättäjät tietoisia, että työeläkkeiden tarkistuksella kasvavat paitsi valtion myös kuntien ja seurakuntien verotulot? Miten niin? Minäpä kerron: Työeläkeyhtiöiden taseissa oli viime vuoden vaihteessa työssä olevien, eläkeläisten ja työnantajien maksamia sekä rahastojen sijoitustuottojen varoja 193,4 miljardia euroa.

Vuosina 1995 – 2017 on rahastojen kasvu ollut keskimäärin 7,5 miljardia euroa vuodessa.  Oletettavaa on, että kun lähivuosina korkotaso nousee, niin on turhaa spekulointia, että sijoitustuotot vähenisivät ja sen myötä rahastot tyhjenisivät.

Ehdotankin, että työeläkkeiden korotuksiin käytetään tulevina vuosina kolme miljardia euroa, josta verottajalle palautuu vuosittain noin miljardi käytettäväksi Kelan eläkkeiden tarkistuksiin tai muihin valtion tärkeisiin menoihin. Esitystäni voidaan kokeilla vaikkapa neljän vuoden ajan, jolloin asian vastustajat saavat dokumentoitua tietoa laskelmieni vahvistukseksi.

Ehdotukseni perustuu laskelmaan, jossa sijoitustuottojen korko olisi tulevaisuudessa ”vain” 3 % ja alkupääoma 193,4 miljardia euroa sekä vuosittainen sijoitustuottojen käyttö eläkkeiden maksuihin 3 miljardia euroa. Korostan, ettei veromaksajien budjettivaroja käytetä eläkkeiden korotuksiin senttiäkään, koska eläkkeiden tarkistus rahoitetaan rahastojen sijoitustuotoista.

Exel-taulukon avulla totean, että rahastojen taseiden arvo on – nostoista huolimatta – vuonna 2060 noin 425 miljardia ja vuonna 2100 noin 1 154 miljardia euroa ja rapiat päälle.

Mielestäni työeläkeyhtiöiden julkisuuteen tuomat arviot työeläkerahastojen taseiden arvon vähenemisistä eivät perustu faktoihin, vaan johtajien spekulaatioihin. Kukapa ”sitä omaa oksaansa sahaisi” – on käsitykseni mukaan heidän ajatuksenjuoksu – esittämälleni asialle.

KAUKO TUUPAINEN
eläkeläinen, talousneuvos
Jyväskylä

O tempora, o mores (KU) Hallituksen teko on melkoista meninkiä (Ksml)

28.04.2019 10:25

Keski-Uusimaa lehti ti 23.4.2019 ja Keskisuomalainen la 27.4.2019

O tempora, o mores

on kuuluisa latinankielinen ilmaisu ja tarkoittaa suomeksi ”Oi aikoja, oi tapoja”. Lausahdus pätee mielestäni hyvin vireillä olevaan hallitusneuvotteluun. SDP:n puheenjohtaja Rinne puhuu tänään yhtä ja huomenna toista koskien perussuomalaisten tuloa/menoa hallitukseen.

Olen aiemmin todennut eri yhteyksissä, että nykymuotoinen suomalainen parlamentarismi on tiensä päässä. Miksi? Siksi, että kun ollaan oppositiossa, niin vaaditaan menolisäyksiä yhteen jos toiseenkin menoerään. Kun päästään hallitukseen, niin leikataan samaisista määrärahoista.

Melkoista meininkiä on eduskuntavaalien jälkeinen hallituksen muodostaminen. SDP:n puheenjohtaja Rinne ei puheittensa mukaan kelpuuta perussuomalaisia hallitukseen, vaikka puolue sai viime vaaleissa 39 kansanedustajaa. Olisiko nyt korkea aikaa muuttaa systeemiä ja siirtyä kauan kaivattuun demokraattiseen parlamentarismiin? 

Tämä tarkoittaisi sitä, että hallitus valittaisiin samaan tapaan kuin maamme peruskunnissa ja kuntainliitoissa. Jos kuntien poliittinen vallankäyttö on pelittänyt maamme kaikissa kunnissa jo toista sataa vuotta, niin miksei se toimisi myös eduskunnassa?

Jos hallitus valittaisiin suoritettujen eduskuntavaalien tuloksen perusteella, niin maamme hallitukseen tulisi neljä demaria, kolme perussuomalaisten, kokoomuksen ja keskustan edustajaa sekä yksi hallituksen jäsen vihreistä ja vasemmistosta. Hallituksen puheenjohtajan eli päämisterin paikka kuuluisi tässä esimerkissä demareille.

Muiden ministereiden salkkujen jako sovittaisiin voimasuhteiden perusteella. Hallituksen ulkopuolelle jäisivät vähäisen kannatuksen vaaleissa saaneet pienpuolueet.

KAUKO TUUPAINEN
Jyväskylä

 

 

 

 

Eduskunnan asiantuntijoiden käyttö

10.04.2019 09:27

Keskisuomalaisen mielipidepalstalla. ke 10.4.2019

Vaikuttaa siltä, että asiantuntijoiden käyttö Eduskunnan valiokunnissa on ylittänyt kohtuuden.

Eduskunnassa on 16 valiokuntaa ja valtiovarainvaliokunnassa lisäksi 8 jaostoa, joiden kokouksiin eritasoisia asiantuntijoita kutsutaan valiokunnan oman harkinnan mukaan.

Eniten viime vaalikaudella tuhlasi yhteisiä veroeuroja Krista Kiurun (sd) johtama sosiaali- ja terveysvaliokunta, jossa vieraili 320 asiantuntijaa.

Monet heistä kävivät näyttäytymässä valiokunnan kokouksissa useaan otteeseen. Tätä ihmettelen. Eikö ”oppi” mennyt kerralla perille, vai mistä oli kyse uudelleen kuulemisella?

Asiantuntijalausunto on syytä pyytää etukäteen kirjallisena, jolloin valiokunnan jäsen voi siihen jo ennakolta perehtyä ja esittää tarvittaessa kysymyksiä valiokunnan kokouksessa. Lisäselvityksiä voidaan pyytää kirjallisena kuulemisen jälkeenkin.

Eivät asiantuntijoiden kuulemiset ilmaisia ole. Mediassa on kerrottu, että esimerkiksi Perustuslakivaliokunnassa vieraillut Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää on laskuttanut viime vaalikaudella 119 260 euroa esiintymisistään ja saman yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen 92 460 euroa.

Missä on edustajien omaehtoinen osaaminen ja tiedonhankinta, jos yksinkertaisiinkin kysymyksiin haetaan valmista vastausta asiantuntijoilta.

Olkoon esimerkkinä valiokunnan hylkäämä 84 420 suomalaisen allekirjoittama kansalaisaloite ns. taitetusta indeksistä.

KAUKO TUUPAINEN
talousneuvos, eläkeläinen
Jyväskylä

 

 

 

Demarit tyytyvät eläkelaitosten lobbaukseen

04.04.2019 16:10

Keskisuomalaisen mielipidepalstalla to 4.4.2019

Demarien entinen valtuutettu Kimmo Ojala unohti kertoa (KSML 1.4.), että ollessani eduskunnassa perussuomalaiset – Timo Soinin johdolla – yrittivät saada Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan sekä ns. taitetun indeksin muutoksen että Kreikalle annettavien lainojen kasvun lopettamisen, mutta se ei kelvannut Jyrki Kataiselle (kok).

Totta on, että vuoden 2015 hallitusneuvotteluissa silloisen puheenjohtajan Timo Soinin toimesta syötiin lähes kaikki persujen vaalilupaukset. Päätavoitteena hänellä oli päästä ulkoministeriksi ja siinä hän onnistuikin kapinallisten (lue: myöhemmin siniset) avulla.

Nyt uusi perussuomalaisten puoluejohto on – osin painostukseni ansiosta – ottanut nykyiseen vaaliohjelmaan sekä taitetun indeksin muutoksen että eläkeläisten verokysymyksen, ainoana puolueena.

Entisen puoluetoverini Paavo Lipposen (sdp) toimesta toteutettu ”taitettuun indeksiin” siirtyminen vuoden 1996 alusta on muodostunut kirosanaksi lähes kaikille työeläkkeellä oleville. Miksi? Siksi, että vuodesta 1996 vuoteen 2017 on ansiotasoindeksi noussut 96,2 % mutta työeläkeindeksi vain 48,8 % eli jälkeenjääneisyys on ollut parinkymmenen vuoden ajalta 47, 4 prosenttiyksikköä.

Samalla ajanjaksolla eli vuosina 1996 – 2017 ovat rahastot kasvaneet 36 miljardista eurosta 202 miljardiin euroon eli 560 %. Vaikka puolenkymmentä kertaa on rahastojen sijoitustuottoja jouduttu käyttämään työeläkkeiden maksuun. niin rahastot ovat jatkaneet kasvuaan.

”Ojalan laskuoppi” oli minun ikäpolven kansakouluvaiheen matematiikan perusopetusta. Kimmon laskelmat osoittavat, että hän on sen täysin unohtanut tai kompetenssi ei ole riittänyt laskelmien tekoon.

Eläkerahastojen tuoton osalta Kimmo osoittaa tietämyksensä rajallisuuden. Olisi demarienkin syytä suunnata huomio eläkelaitosten (lue: työeläkeläisten) sijoitusvarojen hoidon keskinkertaiseen tasoon. Totean, että eläkerahastojen reaalinen tuotto on ollut taitetun indeksin aikana vuosittain vain 4,2 prosenttia. Kun tuottoa verrataan Suomessa pelkästään suurempien pörssiyhtiöiden (25 suurinta OMXH-25) tuottoon, niin se on ollut vuodesta 1988 osinkotuottoineen yli 9 prosenttia.

Vaikuttaa siltä, että demaritkin tyytyvät eläkelaitoksen lobbaukseen, yrittämättäkään itse selvittää laskelmien taustoja. Väittiväthän eläkelaitokset jo vuosikymmenet sitten, että ”Kun suuret ikäluokat tulevat eläkeikään, niin rahastot tyhjenevät … ”. Nyt he kaikki ovat eläkkeellä ja rahastot jatkavat kasvuaan, kuten edellä totesin.

Maahanmuuton lisääminen ei suinkaan helpota eläkeläisten asemaa. Miksi? Siksi, että heille täytyy ensin saada töitä, jotta he pystyvät maksamaan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.  Näitä maksuja maksavat eläkeläiset, saamatta niistä verohelpotuksia. 

Pakolaiset ovat täydellisesti riippuvaisia yhteiskunnan myös eläkeläisten tuesta. YLE:n uutiset kertoivat jokin aika sitten, että maassamme piileskelee 8 000 kielteisen oleskelupäätöksen saanutta maahanmuuttajaa. Heille maksettaisiin 5 000 euroa sekä lentoliput, jos he suostuvat poistumaan maasta. Hintalappu on siis 40 miljoonaa euroa.

KAUKO TUUPAINEN
Jyväskylä

Vanha väki taas tärkeää vaalien alla

11.03.2019 09:24

Keskisuomalainen la 9.3.2018

Niin hallituspuolueet kuin oppositiokin heränneet puolustamaan vanhusväestöä. Hyvä niin.

Perussuomalaiset, jotka ovat aina olleet ”askeleen edellä” ns. vanhoja puolueita, ovat nostaneet vanhuksia koskevat asiat esille lähes kymmenen vuotta sitten. Totesihan ex. puoluetoverini Raimo Vistbacka eduskunnassa 18.9.2009, että ”Suomen lainsäädännöstä löytyy vahvemmat oikeudet lypsylehmien ja vankien ulkoiluun kuin laitoksissa olevien vanhusten pääsy ulkoilmaan”.

Ymmärrettävästi oppositiopuolue ei saanut ajatuksiaan läpi eduskunnassa, mutta nyt on ”toinen ääni kellossa”, kiitos lähestyvien eduskuntavaalien.

Toivottavasti puolueet lämpenevät myös eläkeläisten asioille, sillä he kaipaavat päätöksiä taitetun indeksin muutoksesta ja eläkekatosta, Kelan maksamien eläkkeiden korotuksista ja omaishoitajien asemasta. Vai päteekö otsikossa mainitsemani sananlasku eli toisin sanoen ”paljon puhetta, mutta vähän villoja”.

KAUKO TUUPAINEN
eläkeläinen
Jyväskylä