Oikaisuvaatimus

Haen oikaisua Jyväskylän kaupunginhallituksen päätökseen 6.2.2006, § 68: ”Hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011”

Perusteluksi esitän, että Jyväskylän kaupunginhallitus on kyseisellä päätöksellään ylittänyt toimivaltansa sitoessaan ”kaupungin kädet” pitkälle tulevaisuuteen.

Kuntalain hengen mukaisesti päätöksenteko valtuuston alaisen toimielimen ratkaisussa silloin, kun se ylittää toimielimen toimikauden kuuluu kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallituksen toimikausi päättyy tämän vuoden lopulla.

Kyseessä on melkoinen budjetoimaton menoerä, jonka taloudellinen vaikutus – hakemuksen hyväksymisen jälkeen – siirtyy voimassa olevan taloussuunnitelman ulkopuolelle eli vuosille 2009-2011.

Esitänkin kunnioittaen, että kaupunginhallitus oikaisee päätöstään siten, että se saattaa tekemänsä päätöksen kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi.

Jyväskylässä 27.2.2006

Kauko Tuupainen
kaupunginvaltuutettu