Turpeen tuki

Kirjoitus julkaistu : Helsingin Sanomat 5.4.2006

Turpeen tuki on tukea maamme omavaraisuudelle Suomessa on kauan puhuttu puusta – ”vihreästä kullasta”, mutta viimeaikoina on kiinnitetty enenevää huomiota myös toiseen rikkauteemme suohon – tuohon ”ruskeaan kupariimme”. Ei liene salaisuus, kun totean, että turvetalouden välitön vuosittainen työllisyysvaikutus on reilusti yli 3.000 henkilötyövuotta ja välillinen vaikutus merkittävästi enemmän.

Työpaikat sijoittuvat alueille, joissa ei ole muunkaltaista teollisuutta, joten turvetalouden työpaikat näille alueille ovat taatusti tervetulleita. Näin ajatellen turpeella on koko valtakunnan energiahuollossa oma painoarvonsa. Turpeen poltto aiheuttaa toki hiilidioksidipäästöjä, sitä en kiistä, mutta ovatko eri tahot (myös puolueet) tiedostaneet, kuinka paljon kasvihuonekaasuja vapautuu tälläkin hetkellä ojitetuista soista?

Viime tietojen mukaan hiilidioksidikaasuja vapautuu jopa 12 miljoonaa tonnia eli yhtä paljon kuin Suomelle Kioton ilmastosopimuksessa asetetut päästövähennykset. ovat. Saattaisikin olla järkevää hyödyntää suot energiaksi ja istuttaa sen jälkeen metsiksi. Metsäthän toimivat – kansanomaisesti sanottuna – puhdistavina keuhkoina eli hiilidioksidinieluina. Eri tahojen tulee olla huolissaan Suomen hiilidioksidipäästöistä, mutta syyn vierittäminen turpeen tuen piikkiin on edesvastuutonta.

Kuten jo totesin turvetuotanto on merkittävä työllistäjä alueilla, joissa työpaikat ovat vähissä. Valtioneuvoston periaatepäätös, jonka mukaisesti maamme elintärkeät toiminnot turvataan energiasektorilla, on syytä nostaa pöydälle lähempää tarkastelua varten. Eri tahojen, erityisesti Suomen luonnonsuojelijoiden olisi syytä kiinnittää enenevässä määrin huomiota kehitysmaiden hiilidioksidipäästöihin, sillä ne noussevat teollisuusmaiden päästöjä suuremmiksi 2020-luvulla.
Asiantuntijoiden mukaan kehitysmaissa päästöt kasvavat seitsemän kertaa nopeammin kuin Euroopan unionissa. Suo kuokka ja sisu. Niitä meillä on ollut! Nyt tarvitaan paitsi suota ja turvetta, myös viisaita päätöksiä tavoitteena suomalaisen energiatalouden omavaraisuus. Vain siten energiamme hinta säilyy vakaana globalisaatiosta huolimatta.

Kauko Tuupainen maakuntavaltuutettu (sdp)
Keski-Suomi (Jkl)