”JJ” rauhoittelee, mutta vääristelee

Suur-Jyväskylän Lehti lauantaina 17.2.2007

Jukka Juusela (JJ) on nopeasti omaksunut uuden roolinsa kaupungin hallinnossa ja keskustalaisten tavan syyllistyä muistikatkoksiin ja sen myötä tietoisesti asioiden vääristelyyn. JJ istui viimeiset kuusi vuotta ”kahdella jakkaralla” eli Jyväskylän kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana ja tarkastuslautakunnan jäsenenä, jota yhdistelmää – minun lisäkseni – moni muukin ihmetteli.

Nyt on ääni kellossa muuttunut, kun JJ:sta tuli tammikuussa kaupunginhallituksen jäsen. Kuntalaisten edusmiehen rooli muuttui yhdessä yössä kaupungin edusmieheksi. Minä en SJL:ssä 7.2.2007 julkaistussa kirjoituksessani väittänyt, että JE Oy:n myyntiaikeita olisi käsitelty kaupungin virallisissa elimissä, joten elä vääristele asioita JJ. Sen sijaan totesin, että ”useita kaupunkilaisia puhuttaa paitsi uuden suurvoimalan sijainti myös sen rahoitus. Se askarruttaa minuakin, kun valtuustolle kuuluvaa päätösvaltaa ollaan murentamassa.

Rahoitusvaihtoehdot ovat kahtaalliset: luototus tai kaupungin omaisuuden myynti”. Edelleen kerroin, että liian pieni porukka on usein päättänyt liian suurista asioista, jotka myöhemmin – pakon edessä – on tuotu valtuuston päätettäviksi. Ei kirjoitukseni ”punainen lanka” ollut pelottelua eikä vääristelyä, vaan tapahtuneita tosiasioita ja niiden esille tuontia. Mitä taas Jyväskylän Energia Oy:n 60 %:n osakeosuuden myyntiaikeista Imatran Voima Oy:lle tulee, niin sehän tapahtui kokoomukselaisen hallituksen pj. Markku Lumion ja jäsenkirjademari, kja Pekka Kettusen johdolla.

Myyntiaikeille antoivat kaupunginhallituksessa täyden tuen niin vihreät kuin keskustalaisetkin. Sen osoittaa kh:ssa 29.12.1997, § 827 tehty päätös. Päätöksen mukaisesti (kokoomukselaisten lisäksi) keskustan jäsenet Pirkko Selin ja Erkki Lampinen, vihreiden Tuija Mäkinen-Kanerva ja kristillisten Erkki Arvaja olivat osakekaupan kannalla – vasemmiston vastustaessa. Eli eläpä JJ vääristele sanomaani. Itse en ollut mukana JJ:n mainitsemissa ”asiaa koskevissa neuvonpidoissa”, koska Lumio ja Kettunen hoitivat ne suvereenisesti, joten tämäkin väittämäsi meni pieleen.

Toivon, että Sinäkin JJ noudatat vanhaa Väinö Leskisen sanontaa: ”Kun mikään muu ei auta, on parasta pysyä totuudessa”.

KAUKO TUUPAINEN
kaupunginvaltuutettu, Jyväskylä