Omaishoitajien ja eläkeläisten asema

Keskisuomalaisen mielipidepalstalla pe 16.3.2007:

Suomessa on noin 300.000 omaishoitajaa, joista 40 prosenttia eli 120.000 tekee vuorokaudesta toiseen raskasta ja vaativaa työtä ilman minkäänlaista korvausta. Tämä ei ole suinkaan kustannustehokkuutta, vaan lähimmäisen hyväksikäyttöä. Osa omaishoitajista saa kunnan maksamaa harkinnanvaraista tukea 300 – 400 euroa kuukaudessa. Itse asiassa se ei ole tukea, vaan veronalaista palkkaa, jolloin käteen jäävä osuus – verojen jälkeen – on merkittävästi vähemmän.

Omaishoidon tuki olisi siirrettävä Kelalle ja maksettava ”puhtaana käteen” eli samaan tapaan kuin lapsilisien maksatuskin tapahtuu. Tällöin korvaus olisi kaikille, kotikunnasta riippumatta, samansuuruinen. Vaikka omaishoitajien saama tuki olisi verotontakin, niin yhteiskunnalle se olisi 8 – 10 kertaa edullisempaa kuin henkilön jokapäiväinen hoito vanhainkodissa tai terveyskeskussairaalassa.

Myös eläkeläisten asemaa on syytä parantaa. Yksinkertainen tapa olisi indeksikorjauksen lisäksi muuttaa nykyistä kunnallisverotusta. Esimerkiksi Jyväskylässä on kunnallisveron suuruus 18,5 prosenttia, jonka mukaisesti lähes kaikki eläkeläiset veronsa kaupungille maksavat. Sen sijaan työssä käyvän väestönosan ns. efektiivinen veroprosentti on ”vain” 14,5 % eli neljä prosenttiyksikköä vähemmän.

Olisikin syytä toteuttaa jo 5.10.1996 eräiden Jyväskylän kokoomukselaisten (Raimo Oksa ja Henna Virkkunen) toimittamassa lehdessä esittämäni ajatus, jonka mukaisesti ”kunnallisvero olisi syytä muuttaa lainsäädännön avulla progressiiviseksi. Tällöin suurituloiset maksaisivat kunnallisveroa enemmän kuin vähemmän ansaitsevat”.

Verotus on suoritettava veronmaksajien maksukyvyn mukaan. Sillä mielestäni on kaksinaamaista kauhistella tuloerojen kasvua, jos samanaikaisesti ei tehdä päätöksiä tuloerojen pienentämiseksi.

KAUKO TUUPAINEN
kaupunginvaltuutettu, Jyväskylä
kansanedustajaehdokas, PS, sit.