SLEY:n tukeminen ja naispappeus

Keskisuomalainen ti 15.5.2007:

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) ei kehotuksista huolimatta ”noudata kirkon päätöksiä” suhteessaan naispappeuteen. Asenne on herättänyt vilkasta keskustelua eri puolilla Suomea. Esimerkiksi syksyllä 2003 otettiin asiaan voimakkaasti kantaa eräissä Etelä-Pohjanmaan seurakunnissa. Samoin asia oli jo aiemmin eli vuonna 1999 esillä mm. Helsingin ja Espoon seurakunnissa.

Naispappeus on jälleen – taloudellisessa mielessä – noussut julkisuuteen, kun Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt olla myöntämättä SLEY:lle ja sen ruotsinkieliselle sisarjärjestölle – anottua – 40.000 euron avustusta. Kirkkoneuvoston päätös perustui siihen, että SLEY:llä on työntekijöinä pappeja, jotka eivät suostu työskentelemään naispappien kanssa.

Kun luterilaisen kirkon korkein päättävä elin – kirkolliskokous ja kirkkokuntamme korkein johto hyväksyvät naispappeuden, niin minusta ei ole järkevää tukea seurakuntien verovaroin ”kirkkomme päätösten vastaista toimintaa”.

Kysynkin näin julkisesti, että olisiko järkevää ryhtyä kansainvälisesti käytössä oleviin ”taloudellisiin pakotteisiin” SLEY:tä vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät Suomen luterilaiset seurakunnat myönnä – tulevina vuosina – avustusta SLEY:lle, ellei järjestä noudata ”kirkkomme päätöksiä”. Oman seurakuntani avustuksen määrä on tänä vuonna 45.425 euroa. Vastaavalle summalle löytyy aivan varmasti järkevämpää käyttöä – tulevina vuosina – oman seurakuntamme toiminnassa.

KAUKO TUUPAINEN
Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkkovaltuutettu
Lapuan hiippakuntavaltuuston jäsen