Kansa on puhunut – nyt toimimaan !

Palokka-lehti 20.11.2008:

Kuntavaalit on jälleen kerran pidetty. Uuden Jyväskylän äänioikeutetuista kävi äänestämässä 60,2 prosenttia. Onko se paljon vai vähän, siihen en ota muuta kantaa kuin ”innostus olisi saanut olla suurempikin”.

Uusi – laajennettu – kaupunginvaltuusto on jo aloittanut toimintansa. Seuraava – mielestäni tärkein – kokous pidetään 1.12.2008, jolloin käsitellään ensi vuoden talousarviota. Kaupunginjohtajan budjettiesitys on 835 miljoonaa euron suuruinen, josta käyttötalousmenojen osuus on 745 miljoonaa eli lähes 90 %. Valitettavasti investointeihin on esitetty ”vain” rapiat 74 miljoonaa euroa, jolla ei merkittävästi ns. liennytystä suoriteta.

Edustan näkemystä, että nyt kun taantuma, eräiden talousgurujen mielestä jopa lama, on tulossa, kuntien tulisi osoittaa enenevässä määrin rahaa paitsi uudisrakentamiseen myös katujen, teiden ja julkisten rakennusten peruskorjauksiin. Onhan tutkittu totuus, että yksi työmies työllistää pari-kolme muuta henkilöä muilla aloilla.

Palokka-lehden levikkialueelle on ensi vuoden talousarvioon tulossa – kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti – mm. seuraavat aloitusmäärärahat: Pappilanvuoren päiväkodin uudisrakennus 1,3 Miljoonaa euroa (Me), Palokan urheilukentän huoltorakennuksen laajennus 0,4 Me, Palokan koulukeskuksen väistötilat (perustuskulut) 0,8 Me, Keski-Palokan koulun peruskorjaus ja laajennus 1,0 Me, Palokan koulukeskus (sisältää kirjaston ja kansalaisopiston tilat) uudisrakennus 0,2 Me. Lisäksi toiveissa on, että Liinalammen ja Tyyppälän päiväkoti-kouluinvestointeja aikaistetaan vuodella eli aloitusmäärärahat saadaan jo ensi vuoden budjettiin.

Itse koen, että liennytystä on Jyväskylässä lisättävä, jos ei muuten niin lainarahalla. Miksi? Siksi, että rakentaminen on ensi vuonna merkittävästi halvempaa kuin menneinä vuosina, johtuen rakennustoiminnan laantumisesta. Kun alan yrittäjät ovat valmiita rakentamaan arava- ja korkotukilainoitettuja asuintaloja, joissa katteet ovat melkoisesti pienempiä kuin ns. kovan rahan tuotannossa, on se merkki siitä, että mm. peruskorjausten urakkahinnat ovat alhaalla.

Edustan edelleen näkemystä, että kun Palokan kulttuurikeskuksen (sisältää lukion) 0,2 Me maksaneet rakentamissuunnitelmat ovat valmiina – sähkökuvia myöten – on rakennustyöt käynnistettävä viipymättä, vaikkapa lainarahalla. Uuden Jyväskylän velkamäärä on ensi vuoden lopulla 260 Me eli 2.010 euroa jokaista kaupunkilaista kohden. Se on tietenkin paljon, mutta jos Suomen valtiolla (jolla menee hyvin) on velkaa 9.132 euroa per Suomen kansalainen, niin kaupungin velkamäärä on siedettävä.

Jopa kokoomukselainen valtionvarainministeri Jyrki Katainen on todennut julkisuudessa, että ” heikompina aikoina voidaan hetkellisesti velkaantua, kunhan velkaa maksetaan pidemmällä aikavälillä pois”. Tästä on kyse myös Palokan kulttuurikeskuksen rakentamisessa. Valtuutettujen on syytä kuunnella kuntalaisia, jotka heidät ovat valinneet päätöksiä tekemään eli nyt toimimaan.