Puheet ilman päätöksiä ovat sananhelinää

Keskisuomalaisen ”Mielipide-palsta 06.12.2008:

Jyväskylän ”Uusi valtuusto” kokousteli viime maanantaina mm. vuoden 2009 talousarvion kimpussa useita tunteja. Ennen vaaleja ja hieman sen jälkeenkin useat valtuutetut puhuivat ja kirjoittelivat julkisuudessa kaupunkilaisten työttömyydestä ja sen vähentämisestä. Hyvä niin. Mutta kuinkas kävikään?

Kun tuli puheiden lunastuksen paikka, niin valtuustossa toimittiin toisin. Esitin Perussuomalaisten valtuustoryhmän nimissä, ”ettei nyt ole oikea hetki vähentää työllisyyspalvelujen määrärahaa 1,3 miljoonalla eurolla (Me), kuten kaupunginhallitus esittää, vaan päinvastoin määrärahaa on korotettava 1,5 Me:lla kaupunginhallituksen esityksestä. Työllisyystilanne ei ensi vuonna parane, eikä työttömien määrä vähene, vaikka kaupunginhallitus niin uskotteleekin”.

Tämä esitys ei kelvannut valtuustolle, vaan enemmistö oli toista mieltä. Totesinkin, että ”puheet ilman päätöksiä ovat sananhelinää”.

Työttömien lisäksi ei myöskään vanhusten ja vammaisten asiat saaneet myötätuntoa valtuustossa. Perussuomalaisten esitys, että ”Vanhus- ja vammaispalveluihin lisätään 350.000 euroa” ja määräraha kohdennetaan erityisesti kuntoutus- ja kotipalveluihin, kaatui äänestysnumeroin 69-6.

Huumeiden käyttö on nousemassa ongelmaksi myös Jyväskylässä. Useat nuoret haluaisivat päästä huumeista eroon, mutta kaupunki vähensi tänä vuonna Kyllön mäellä sijaitsevia hoitopaikkoja kahdella. Hoitoon pääsyjono on pitkä, jopa 3 – 6 kuukautta, joten lisäresursseja tarvitaan, jotta lain mukainen katkaisuhoito voitaisiin toteuttaa. Jonojen purkaminen ja hoitotakuun saavuttaminen vaatisi kahden sairaanhoitajan viran perustamisen. Esityksemme 100.000 euron lisäämisestä hallinnonalan määrärahoihin kaatui äänin 71-4.

Kolmas kaupunkilaisia puhuttava asia on kotihoitotuen kuntalisä, jota maksetaan Suomessa joka kolmannessa kunnassa. Kuntalisän suuruus kunnissa on alle 3-vuotiaiden lapsen hoidosta 67 – 252 euroa/kk. Hämeenlinnassa tuen määrä on 151, Oulussa 143 ja Joensuussa 180 euroa/kk. Valtuustoryhmämme mielestä tuen suuruus tulisi olla Jyväskylässä 120 euroa/kk. Lapsen hoito kotona on lapsen ja perheen etu ja toisaalta esim. työssä käyvän äidin työpaikka vapautuu työtä vailla olevan henkilön käyttöön, joten kotihoidon tuella on myös työllistävä vaikutus. Tämäkään esitys ei miellyttänyt valtuustoa, vaan se kaatui äänestyksessä luvuin 71-4.

Kansa halusi muutosta Jyväskylän päätöksentekoon, mutta vanha ”sulle-mulle” meininki jatkuu. Siitä on osoituksena julkisuudessa esillä olleet lautakuntien puheenjohtajuudet, jotka on jaettu kolmen koplan (sdp, kok ja kesk) jäsenten kesken. Kuulemani mukaan ”peli” jatkuu ensi maanantainakin, jolloin lautakuntapaikat täytetään valtuustossa.

KAUKO TUUPAINEN
Kaupunginvaltuutettu, PS
Jyväskylä