Miksi Perussuomalaiset menestyivät EU-vaalissa?

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Kauko Tuupainen valotti otsikkoasiaa viime lauantaisessa Speaker´s Corner (Puhujan Kulma) tilaisuudessa Jyväskylän Kirkkopuistossa.

Tärkein syy oli, että äänestäjät luottivat perussuomalaisten toimintaan valtakunnallisesti ja antoivat lähinnä Timo Soinin myötävaikutuksella äänensä perussuomalaisille. Kansa on kyllästynyt vasemmiston (demarit ja ex. skdl) katteettomiin lupauksiin ja moniin porvarillisiin – pienituloisia syrjiviin – ratkaisuihin.

Eräs syy vaaliliittoon KD:n kanssa oli, että Perussuomalaisten (PS) säännöissä (puolue, piirijärjestöt ja perusosastot) todetaan, että PS on kristillis-sosiaalinen puolue. PS ei kuitenkaan halua ratsastaa julkisuudessa ”kristillisillä arvoilla”, kuten KD tekee.

Puolue on sääntöjensä mukaisesti sitoutunut ajamaan lapsiperheiden, eläkeläisten, työttömien, opiskelijoiden, pienituloisten toimihenkilöiden sekä virkamiesten ja työntekijöiden etuja. PS haluaa toimia myös pien- ja perheyritysten sekä niiden maa- ja metsätalouselinkeinojen harjoittajien etujen puolustajina, jotka turvaavat puhtaiden kotimaisten elintarvikkeiden saannin myös kriisiaikoina. Tässä työssä PS on onnistunut niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Olen usein sanonut, että puheet ja kirjoitukset ilman päätöksiä, ovat sananhelinää. Tähän on yhtynyt vasemmisto syyllistynyt myös Jyväskylän kaupunginvaltuustossa. Eräänä esimerkin otan kaupunginvaltuuston viime joulukuun talousarviokokouksesta, kun esitimme työllisyyspalvelujen määrärahan korottamista 1,5 miljoonalla eurolla. Tämä esitys pelattiin ulos lähinnä Vasemmistoliiton ”kilpailevan” esityksen toimesta ja lopputuloksena oli, että työllistämismäärärahoja alennettiin 1,2 miljoonalla eurolla, viime vuoden tasosta.

Olen edelleenkin sitä mieltä, että ”verot on kannettava kansalaisten veronmaksukyvyn mukaan”.  Tästä syystä kunnallisveron tarkistus on järkevämpää kuin erilaisten, asumiskustannuksiin liittyvien, taksojen ja tariffien jatkuva korottaminen. On mielestäni väärin, että köyhä ja rikas maksavat saman taksan mukaan sähköstä, vedestä, kaukolämmöstä ja niiden perusmaksuista. Sen sijaan työssä käyvä kaupunkilainen maksaa kunnallisveroa keskimäärin 14,5 prosentin mukaisesti, kun eläkeläinen maksaa 18,5 %. Minusta kunnallisverokin pitäisi kantaa progressiivisena ja asettaa alaraja vaikkapa 6.550 euron vuositulojen kohdalle, jolloin se olisi puolet valtionverotuksen alarajasta. Tämä jos mikään tekisi oikeutta pienituloisille, kuten omaishoitajille, kertoi Kauko Tuupainen viime lauantain Speaker´s Corner tilaisuudessa.  JP

JK: