Kokouspalkkiot kyllä kelpaavat!

Keskisuomalainen 7.12.2009:

Kaupunginvaltuusto päätti 1.12.2008, vuoden 2009 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että ”Kaupunginhallitus tulee nimittämään alkuvuodesta poliittisen taloustoimikunnan, jonka tehtävänä on ehdotusten tekeminen talouden ja toiminnan kestäväksi tasapainottamiseksi valtuustokauden aikana”

Taloustoimikunnan nimitys vuosille 2009–2010 tapahtui kaupunginhallituksen kokouksessa 2.2.2009.  Toimikuntaan nimettiin kaupunginhallitus kokonaisuudessaan.  Lisäksi kokouksiin saa osallistua neljä valtuuston puheenjohtajiston jäsentä, neljä kaupunginjohtajaa sekä talousjohtaja, viestintäjohtaja, muutosjohtaja, kaupunginlakimies, kaupunginsihteeri ja henkilökunnan edustaja, yhteensä 29 henkilöä.Taloustoimikunnan kokouksiin osallistuu porukkaa kuin pipoa eli yhtä paljon kuin keskikokoisen kunnan valtuustoon. Taloustoimikunta kokoontui alkuvuodesta seitsemän kertaa, mutta yhtään päätöstä ei tehty.  Kokouspalkkiot kyllä kelpasivat. Halvemmaksi veronmaksajille olisi tullut, jos tilaisuudet olisi pidetty kaupunginhallituksen kokouksina – päätösasioiden jälkeen.

Mielestäni taloustoimikunnan nimeäminen pitäisi laittaa uusiksi ja valita siihen vaikkapa seitsemän asiantuntijajäsentä. Asiantuntijajäseniksi voitaisiin kutsua esimerkiksi Jyväskylän kaupungin eläkkeelle jääneet kaupunginreviisori ja kaupunginkamreeri, entisen mlk:n eläköitynyt kamreeri ja lakkautetun Suojarinteen kuntayhtymän entinen talousjohtaja.  Heidän lisäkseen valittakoon muutama kunnallista finanssipolitiikkaa ymmärtävä poliitikko suurista valtuustoryhmistä. Tämä porukka saisi tehtäväkseen miettiä, ratkoa ja tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle kaupungin talouden edistämiseksi ja tasapainottamiseksi.

Joku on joskus sanonut, että joukossa ”joku” tiivistyy tai ”mitä useampi kokki, sitä huonompi soppa”.  Olen paljolti samaa mieltä. Siksikin kuntalain mukaisen taloustoimikunnan tulisi olla jäsenmäärältään pieni, asioihin perehtyvä ja ennen kaikkea niitä ymmärtävä.

KAUKO TUUPAINEN

kaupunginvaltuutettu (PS)

Jyväskylän Kuokkala