Kerskarakentamisella eläkeläisten yli

Keskisuomalaisen Mielipidepalsta ke 2.3.2010

Rahaa löytyi neljä miljoonaa, muttei 40.000 euroa!

Jyväskylän valtuusto kaivoi 22.2. kukkarostaan neljä miljoonaa euroa upotettavaksi Lutakossa sijaitsevan Satamakadun laskemiseen ja kahden aukion yhdistämiseen kannella.  Sen sijaan 40.000 euroa eläkeläisjärjestöjen tukemiseen ei herunut.

Viimeksi mainitussa oli kyse Perussuomalaisten valtuustoryhmän tekemästä valtuustoaloitteesta, jonka mukaisesti ”Perusturvalautakunta osoittaisi 40.000 euron määrärahan kaupungissa toimivien eläkeläisjärjestöjen aktiivisen toiminnan tukemiseen vuonna 2010”. Kaupunginkanslia ei toimittanut aloitetta edes lautakunnan valmisteluun, vaan totesi, ettei rahaa löydy vuoden 2010 budjettikirjasta.  Tähän tyytyi ensin kaupunginhallitus ja myöhemmin valtuusto. Lapsellinen päätös, sillä juuri siksi aloite tehtiin, jotta raha löytyisi, irrottamalla se Perusturvalautakunnan yli 424 miljoonan euron budjetista..

Vaikuttaa edelleenkin siltä, että lähinnä kokoomus ja keskusta suosivat mieluummin kerskarakentamista kuin kuntalaisten ruohonjuuritason toimintaa, sillä olivathan molemmat ryhmät yksimielisesti tukemassa neljän miljoonan euron tuhlaamista Siltakadun osittaiseksi upottamiseksi maanpinnan alle ja kahden kaavaillun aukion yhdistämiseksi kannella.

Toimenpidettä on puolusteltu mm. liikenneturvallisuudella ja tulevien (?) suurtapahtumien järjestämisellä. Uskon lähes kaikkien valtuutettujen käyneen Helsingissä ja ylittäneen pääaseman edustalla olevan Kaivokadun.  Kadulla liikennöi päivittäin kymmeniä tuhansia takseja, henkilö-, kuorma- ja linja-autoja.  Myös ratikkaliikenne on melkoista. Turvallisuussyistä ja raitiovaunuliikenteen pysäkkien vuoksi on Kaivokadulle rakennettu myös erilliset korokkeet. Ajoneuvo- ja jalankulkuliikennettä ohjataan liikennevaloilla ja homma pelaa.

Esitänkin kysymyksen, eivätkö jalankulkijat voisi ylittää Siltakadun turvallisesti laittamalla Siltakadun ja entisen Messukadun risteykseen liikennevalot? Tällöin Kuokkalasta Rantaväylälle pyrkivät ajoneuvot odottaisivat ”vihreätä aaltoa” kyseisessä, eivätkä Rantaväylän risteyksessä. Uskon, että menettely selkeyttäisi paitsi ajoneuvoliikennettä, toisi ratkaisun myös jalankulkijoiden turvallisuuteen, ilman neljän miljoonan turhaa panostusta Siltakadun osittaiseen upottamiseen.

Pysäköintitalolle on varattu tontti messutorin viereen. Parkkitalo rakentunee aikanaan Jyväs-Parkki Oy:n toimesta, jos tarvetta on.

KAUKO TUUPAINEN, kaupunginvaltuutettu (PS)