Leveyttä päätöksiin

Keskisuomalaisen mielipidepalsta pe 12.3.2010

Kansalaisten luottamus demokratiaan ja puoluepolitiikkaan horjui jälleen, kun yksi ministeri teki päätöksen koko hallituksen nimissä.  Olen aiemminkin ihmetellyt sitä, että miksi 5,3 miljoonan asukkaan kansaa varten tarvitaan hallitus, jossa on 20 ministeriä, kun 60 miljoonainen Ranska selviää 15 ministerillä. Suomeen riittäisi hallitus, jossa olisi kymmenkunta asiansa osaavaa ministeriä sekä pääministeri puheenjohtajana.

Edellä olevalla esipuheella tarkoitan tietenkin Jyväskylässä olevan hätäkeskuksen siirtämistä Vaasaan.  Yksi kokoomukselainen ministeri Anne Holmlund teki päätöksen, johon jyväskyläläisillä ministereillä (Henna Virkkunen ja Mauri Pekkarinen) ei ollut sanansijaa. Takavuosina, kun hallitus teki päätöksiä omissa kokouksissaan, pystyi Maurikin ottamaan asiapaperit viikoksi haltuunsa ja tarvittaessa äänestyttämään asiassa kuin asiassa.  Nyt ei näin toimita.

Rohkenen esittää, että kun seuraavien eduskuntavaalien jälkeistä hallitusta muodostetaan, niin lähtökohta on se, että nykyisenkaltaisesta sektorijohtamisesta luovutaan ja siirrytään myös hallituksessa demokraattiseen päätöksentekoon. Lisäksi hallituksen kokoonpanoa on syytä harkita sillä ratkaisevaa ei ole ministerien määrä, vaan laatu.  Myös Holmlundin päätös on syytä purkaa uuden hallituksen toimesta, toivoo

KAUKO TUUPAINEN,  kansalainen

Jyväskylä