Onko suomalaisuus häviävä kansanperinne?

Suur-Jyväskylän lehti la 26.3.2011:

Sotien jälkeen oli suomalaisuus kunniassa.  Ihmisillä oli töitä ja Karjalasta eri puolille Suomea muuttamaan joutuneet alkoivat sopeutua uuteen asuinympäristöönsä. Toki kotikarjalaan paluu on edelleenkin monen maansa ja mantunsa menettäneen toiveissa.

Suomalaisilla meni tuolloin hyvin, vaikka maksoimmekin Neuvostoliitolle sotakorvauksia 226,5 miljoonan USA:n dollarin edestä (Otavan Iso Tietosanankirja, osa 8)  erilaisina tavaratoimituksina. Nyt vaikuttaa siltä, että EU on aiheuttanut meille ”toisen sotakorvauskierroksen” alati lisääntyvien jäsen- ja erilaisten rahastomaksujen (viimeisin EVM) sekä takausten ja korotusvaltuuksien myötä.  Samanaikaisesti Eduskunnan itsenäinen päätösvalta ja suomalainen kansanvalta hiipuu, toimeenpantaessa EU:n päättämiä direktiivejä.

Mitä kotikylääni – Jyväskylään – tulee, niin vaikuttaa siltä, että kaupungilla menee hyvin, mutta kaikilla kaupunkilaisilla ei mene.  Kaupungin viime vuoden tilinpäätös osoittaa verotuloja kertyneen 24,1 miljoonaa euroa (Me) enemmän kuin oli arvioitu. Korkotulot olivat 11,7 Me suuremmat kuin korkomenot ja lainasaamiset 25 Me suuremmat kuin pitkäaikaiset velat.  Joskin molemmat johtuvat Jyväskylän Energia Oy:n kuppaamisesta. Vuosikate poistoista oli yli 100 % ja lainakantakin pysyi kohtuullisena.

Kaikilla kaupunkilaisilla ei mene hyvin.  Kun kaupungin ”parempipalttoiset” vaativat uutta kaupungintalokortteliin sijoitettavaa konserttitaloa, näkevät vähäosaiset vain unta lämpimistä lounaista viihtyisissä ravintoloissa. Hyvin toimeentulevat ravintola- ja ruokala-alan yrittäjät ovat saaneet ELY:n paikalliset viranomaiset kieltämään työttömien ruokapankkitoiminnan mm. Huhtasuon Perttulassa. Heidän mielestään työttömien askeettiset ruokalat vievät yrittäjiltä asiakkaat.  Tuskin puolet Kelan työttömyyspäivärahasta maksava ravintolalounas on kovinkaan monen työttömän ensimmäisiä hankintoja. Järki käteen tai paremminkin korvien väliin ja suomalaisuus jälleen kunniaan, toivoo

KAUKO TUUPAINEN

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirijärjestö ry:n

II varapuheenjohtaja, Jyväskylä