Taitettu indeksi vastatuulessa

Keskisuomalaisen mielipidepalstalla 24.9.2011

Presidenttiehdokas Paavo Lipposen ollessa sateenkaarihallituksen (sdp, kok, vas, vihr.ja rkp) pääministerinä ja presidenttiehdokas Sauli Niinistön valtiovarainministerinä tehtiin hallituksessa päätös taitetusta indeksistä, joka on tänä päivänä ”kirosana” työeläkkeellä oleville. Ratkaisun piti olla tilapäinen, mutta se on ollut voimassa jo 15 vuotta ja näyttää siltä, ettei sitä muuteta ainakaan neljään vuoteen. Syynä on se, että istuvassa hallituksessa ovat samat puolueet, jotka aikaansaivat indeksimuutoksen puoliväli-indeksistä taitettuun indeksiin.

Hallitusohjelmassa on maininta ”työryhmän asettamisesta arvioimaan työeläkeindeksijärjestelmän mahdollisia muutostarpeita”. Siinä kaikki, vaikka monet hallituspuolueiden edustajaehdokkaat lupasivat vaalien alla hoitaa asian kuntoon. Työryhmän asettaminen hallituskauden viimeisenä vuotena on yhtä tyhjän kanssa.

Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmassa otimme selkeän kannan taitetun indeksin poistamiseen.  Asia oli esillä myös hallitusneuvotteluissa eräiden Euroopan talouskriisissä olevien maiden ohella, mutta Kataisen johdolla muut puolueet tyrmäsivät vaatimuksemme. Emme kääntäneet takkiamme kummassakaan asiassa, joten jäimme pois hallituksesta.

Taitetun indeksin poistamista mutkistaa myöhemmin tullut päätös, jonka mukaisesti tänä päivänä työelämästä eläkkeelle jäävän eläkepalkka tarkastetaan eläkkeelle jäämispäivän tasoon siten, että palkkojen painoarvo on 80 % ja elinkustannusten 20 % eli 80/20 indeksillä. Taitetun indeksin painoarvot ovat päinvastaiset. Tämä tarkoittaa sitä, että molempien indeksien harmonisointi aiheuttaa lisätyötä valmistelijoille ja asioista päättäville. Vaikka asia onkin vastatuulessa, on se ratkaistava pikaisesti, sillä päätöstä odottaa yli miljoona työeläkkeellä olevaa Suomen kansalaista.

KAUKO TUUPAINEN

kansanedustaja (ps)

Jyväskylä