Tulovero pois yrityksiltä

Perusuomalainen blogi pe 20.11.2020 ja Keski-Uusimaa-lehti su 22.11.2020 sekä Kalajokilaakso-lehti ti 1.12.2020

Tein jo kesäkuussa 1984 Lahdessa kokoontuneelle demarien XXXIII puoluekokoukselle ehdotuksen, jonka punaisena lankana oli tuloverotuksen poistaminen yrityksiltä.

Esitykseni ideana oli, että annettakoon yritysten näyttää voittoa, siitä ”rankaisematta” niin kauan kuin voittovarat pysyvät yrityksessä. Tällöin yritysten maksuvalmius kohentuisi, oman pääoman suhde vieraaseen pääomaan muuttuisi nykyistä edullisemmaksi ja jopa kansainvälinen kilpailukyky paranisi. Verotus tapahtuisi vasta silloin, kun omistajat ottavat rahaa yrityksestä omaan käyttöönsä.

Näin esitin jo 36 vuotta sitten, toki esitystäni perustelin myös edellä kerrottua laajemmin. Eihän demarien ay-väki tietenkään suostunut, koska heidän ajatuksenjuoksuun ei tuolloin mahtunut, että myös menestyvät yritykset työllistävät kansalaisiamme.

Suomessa on ollut puhetta ns. Viron mallista, joka on periaatteessa samankaltainen kuin esitykseni vuosikymmenien takaa. Olen tietoinen, että Virolle myönnettiin poikkeus EU:n jäsenneuvotteluissa, koska katsottiin, että maasta tulee ns. veroparatiisi.

En ihmettele yhtään kun tänä päivänä monet suomalaiset yrittäjät siirtävät tai perustavat yrityksensä Suomenlahden eteläpuolelle. Myös suomalaiset konserniyhtiöt ovat oivaltaneet Viron – mielestäni järkevän – yritysverotuksen. Onhan emoyhtiön saama osinkotulo virolaiselta tytäryhtiöltä verovapaata tuloa EU:n emo-tytäryhtiödirektiivin perusteella.

Perussuomalaisten säännöissä todetaan, että puolueen eräänä päämääränä on edistää maamme talouden rakentamista vahvaksi ja kilpailukykyiseksi siten, että työntekoa ja yrittämistä kunnioitetaan. 

Erityisesti puolue haluaa puolustaa mm. pien- ja perheyrittäjiä sekä itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka elinkeinoelämämme merkittävinä tukipilareina pitävät pystyssä kansantalouttamme niin ulkomaankaupassa kuin ennen kaikkea kotimarkkinoilla, sekä rahoittavat korkeilla välillisillä maksuilla nykyistä sosiaaliturvaamme.

Eräät eduskunnan talousvaliokunnan PS-jäsenet ovat hiljattain todenneet, että ”Yrittäjät ovat tämän maan selkäranka. Suomessa on noin 280 000 yritystä, joista 180 000 on yksinyrittäjiä. Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan puolet yksinyrittäjistä ansaitsee alle 2 000 euroa kuukaudessa. Näin merkittävää joukkoa ei saa unohtaa”, totesivat ps-kansanedustajat maamme hallituksen esitykseen määräaikaisesta kustannustuesta.  

Summa summarum. Maamme hallitus ottaa melkoisesti velkaa EU:n elvytyspaketin vuoksi, paketin jolla tuetaan useita EU:n hulttiomaita. Kysynkin, että olisiko paikallaan muuttaa yritysverotusta Viron mallin mukaisesti, vaikkakin se merkitsee – siirtymävaiheessa – muutaman miljardin euron verotulojen menetystä. Yritysten vakavaraisuuden ja työpaikkojen lisääntymisen johdosta yhteiskunnan verotulot myöhemmin kasvaisivat, jolloin kaikki osapuolet: yritykset, työntekijät ja verottaja olisivat ratkaisuun tyytyväisiä.