Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa

PS-Blogi to 11.5.202, Suur-Jyväskylän lehti ke 24.5.2023

Kansanedustaja Jussi Halla-aho on hallitusneuvotteluiden yhteydessä todennut, että PS vaatii suuria leikkauksia kehitysyhteistyövaroihin.

Kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo ry ”nosti kissan pöydälle” todetessaan, että kehitysyhteistyön leikkaaminen heikentää Suomen omaa turvallisuutta ja kauppanäkymiä.

Taitaa yhdistyksellä olla oma lehmä ojassa, sillä yhdistyksen vuoden 2021 toiminta-avustus yli 5,1 miljoonaa euroa saatiin pääasiassa UM:n ohjelmatuesta, EU:n komissiolta, Opetushallitukselta ja Sitralta. Toissa vuonna oli yhdistyksen henkilöstön määrä työvuosina mitattuna 44,8. Minäkin – jos toimisin yhdistyksen johdossa – olisin huolissani mahdollisen yhteiskunnan tuen vähenemisestä, koskeehan leikkuri myös eri järjestöjen avustuksia.

Toisaalta UM:n viimeisen kyselytutkimuksen mukaan noin kaksi kolmesta (2/3) suomalaisesta pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä tai erittäin tärkeänä.

Saattaisi kansalaisten mielipide hyvinkin muuttua, jos 1 534 000 000 euron (1,534 mrde) kehitysyhteistyövarat maksettaisiin kansalaisten maksamina erillisveroina YLE-veron (163 €) tapaan.

Jos ja kun kyseinen summa jaetaan vaikkapa kaikkien kansalaistemme määrällä (5 566 800 asukasta), niin jokainen suomalainen – vauvasta vaariin – maksaisi erikseen perittävää kehitysapuveroa 275,56 euroa vuodessa. Tällöin 4-henkisen lapsiperhe maksaisi veroa 1 102, 24 euroa. Summa olisi merkittävästi suurempi per veronmaksaja, jos jako tapahtuisi täysi-ikäisten kansalaisten kesken.

Summa summarum.  Mielestäni kehitysavun merkittävä leikkaaminen ei heikennä Suomen turvallisuutta eikä kauppanäkymiä. Vaikutus on hyvinkin päinvastainen, persuja myötäillen: ”Suomi ja suomalainen ensin”.

KAUKO TUUPAINEN
talousneuvos
ex. Eduskunnan ikäpuhemies
Jyväskylä