Ei JE Oy ole syyllinen veden hinnankorotuksiin

Suur-Jyväskylän lehti ke 17.1.2007

Julkisuudessa on syytelty Jyväskylän Energia Oy:n johtoa veden ja jäteveden hinnankorotuksista. Osoite on oikea, mutta syyttely väärää. Jos syyllistä halutaan etsiä, niin se löytyy kaupungintalolta, tarkemmin sanottuna kaupunginvaltuuston salista.

Paine hinnankorotuksiin syntyi valtuuston päätöksestä 31.10.2005, § 165, kun valtuusto teki päätöksen ”Jyväskylän Veden liiketoiminnan ja omaisuuden myymisestä Jyväskylän Energia Oy:lle”. Vain yksi valtuutettu vastusti päätöstä ja se ei ollut Petri Neittaanmäki, joka myös näyttää nyttemmin arvostelevan energiayhtiötä.

Kun asiaa käsiteltiin Jyväskylän Veden johtokunnassa (21.9.2005), edustin näkemystä, että konsultin (Icecapital Pankkiiriliike Oy) laskema kauppahinta 160 miljoonaa euroa oli liian korkea. Kauppahintaa olisi pitänyt arvioida ns. vapaan kassavirran menetelmällä eli tuottoarvojen avulla, jolloin kauppahinnan puolittaminen olisi ollut paikallaan. Tämä siitäkin huolimatta, että kyseessä on monopoliyritys.

Perusteluksi esitin Veden johtokunnassa, että kun Jyväskylän Energia Oy oli ”aikoinaan kaupan”, niin sen myyntiarvoksi arvioitiin ”vain” 138 miljoonaa euroa eli 22 miljoonaa vähemmän kuin Vesilaitoksen kauppahinta (160 M?). Tämä siitä huolimatta, että JE konsernin liikevaihto oli 64 M? ja Veden vain 16 M?. Myös tasearvojen ero oli huikea eli 109,1 M? ja 37,7 M? JE -konsernin eduksi. Jätin esitykseni kirjallisena myös kaupunginhallitukselle.

Myöhemmin konsultin (Maa ja Vesi Oy) toimesta arvonmääritystä tarkistettiin ja kauppahinnaksi päätettiin 150 M?, josta 130 miljoonaa oli omaisuuden ja 20 miljoonaa liikearvon (Good Will) osuutta. Kauppa rahoitettiin kokonaisuudessaan Jyväskylän Energia Oy:n liikkeelle laskeman 150 M?:n debentuurilainan avulla, jonka kaupunki merkitsi. Laina-aika on 15 vuotta ja vuosittainen korko 5,91 %.

Valtuuston piti olla tietoinen päätöstä 31.10.2005 tehdessään, ettei vesilaitos selviä ”vaatimattomalla” liikevaihdollaan (vajaa 20 M?) kaupasta aiheutuneista vuosittaisista rahoituskuluista (10 M?). Enin osa kuluista joudutaan vyöryttämään – ostajan – JE Oy:n muiden tuotteiden myyntihintoihin (sähkö, sähkönsiirto, kaukolämpö ja perusmaksut). Lisäksi veden ja jäteveden hintoja on nostettava tulevina vuosina kohtuuttomasti.

Yhtiö on perustellut hintojen korotuksia vesi- ja viemäriputkien korjaustarpeella. Perustelu ei minua tyydytä, koska verkoston ”kuluminen” kirjataan vuosittain poistoksi ja huomioidaan siten hinnoittelussa. Toisaalta jos verkosto oli todettu normaalia huonommaksi, niin eikö sekin olisi pitänyt huomioida kauppahintaa alentavana eikä korottavana tekijänä.

On valitettavaa, että virkamiesten ahneus ja päättäjien ylimalkaisuus aiheuttivat sen, että Kilpailuvirasto joutunee puuttumaan kaupunkimme vettä myyvän yhtiön hinnoitteluun. Korostan kuitenkin, että vaikka kaupunkilaiset maksavatkin jo toiseen kertaan vesilaitoksen investointeja, niin vika ei ole JE Oy:n johdossa, vaan valtuutetuissa, jotka päättivät kaupasta ja siten pakottivat yhtiön johdon tekemään ikäviä ratkaisuja.

KAUKO TUUPAINEN
kaupunginvaltuutettu, tilintarkastaja,
Jyväskylä