Eläkkeitä hoitava puolue on jo olemassa

(Keskisuomalainen mielipidepalsta la 20.1.2007)

Metsänhoitaja Tapio Laiho kyseli tällä palstalla sellaisen puolueen perään, joka on tosissaan korjaamassa jälkeen jääneitä eläkkeitä. Sellainen puolue on jo olemassa ja se on Perussuomalaiset.

Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmassa 2007 todetaan selkeästi, että ”Toisin kuin monet muut puolueet ja heidän edustajansa, Perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti toimineet eduskunnassa eläkkeiden nostamiseksi takaisin sille tasolle, josta eläkkeet 1990-luvulla tiputettiin.

Nykyisessä järjestelmässä on paljonkin korjattavaa ja yksi epäkohta on työeläkkeitten indeksi, jolla eläkkeitä säännöllisesti tarkistetaan. Sitä on mielestämme korjattava niin, että 50 % seuraa yleistä ansiotason nousua ja 50 % hintojen nousua eli kuluttajahintaindeksiä. Tällä hetkellä 80 % indeksikorotuksesta perustuu kuluttajahintaindeksiin ja vain 20 % yleisen ansiotason nousuun. Samoin on poistettava leikkaus, jonka seurauksena n. 1000 euron työeläkettä saaville ei makseta kansaneläkettä lainkaan.”

Yllä oleva teksti on siis kirjattu puolueen eduskuntavaaliohjelmaan. Mielestäni on väärin, että esimerkiksi viinan hinnan lasku vaikutti – elinkustannusindeksin kautta – alentavasti eläkkeisiin.

Eräiden tutkimusten mukaan, kun taitettu indeksi otettiin käyttöön vuonna 1996, niin järjestelmä on syönyt tänä aikana eläkkeiden ostoarvoa – palkankorotuksiin verrattuna – 60 prosentin eläkkeestä 45 prosenttiin eli 15 % -yksikköä. Jos tämä meno jatkuu tulevat kymmenen vuotta samansuuruisin palkankorotuksin – noin neljän prosentin vuosivauhdilla – niin eläkkeiden ostoarvo palkansaajiin verrattuna on vain 35 prosenttia. Eihän näin voi käydä.

On valitettavaa, että molemmat suuret hallituspuolueet ovat vastustaneet ja vastustavat eläkkeiden indeksisidonnaisuuden korjaamista Perussuomalaisten vaatimalla tavalla. Osin näistä syistä ryhdyin ajamaan eläkeläisten asioita sitoutumattomana kansanedustajaehdokkaana Perussuomalaisten riveissä.

KAUKO TUUPAINEN
Jyväskylä