Kiinteistönomistajia on kohdeltava tasapuolisesti

Suur-Jyväskylän lehti la 08.09.2007:

Jyväskylän kaupunki ei ole viime aikoina kohdellut kaupungin asukkaita ja heidän asuttamiaan yhtiöitä tasapuolisesti. Muuhun johtopäätökseen en voi tulla kaupungin hallintoelimien ratkaisuista. Otanpa pari esimerkkiä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 4.6.2007 asemakaavamuutoksen, koskien Yliopistonkatu 8:n (Asunto Oy Harju) ja Cygnaeuksenkatu 9:n (Asunto Oy Tuomaanharju) välistä erimielistä kaavamuutosta. Siinä ”Tuomaanharju” saa itselleen hyödyn korotetun rakennusoikeuden ja 20 uuden asunnon muodossa – kärsijänä naapuriyhtiö.

Erimielisyys johtuu siitä, että kaavamuutoksesta hyötyvän yhtiön autoliikenne on jo puolivuosisataa kulkenut – lähes täysin – naapuriyhtiön pihapiirin kautta ja lisääntyy entisestään 20 uuden asunnon aiheuttaman liikenteen johdosta.

Toinen kiinteistönomistaja, joka kärsinee kaupungin ratkaisuista, on Voionmaankatu 22:ssa olevien rakennusten omistaja. Tontilla sijaitsee kivirakenteinen asuinrakennus (entinen yleinen sauna) vuodelta 1926, hirsinen asuinrakennus vuodelta 1914 sekä kaksi piharakennusta vuosilta 1920-40.

Tontti on 27.9.1957 vahvistetun asemakaavan mukaisesti osoitettu kuusikerroksisen asuinkerrostalon tontiksi – viereisen kerrostalon tapaan. Mielestäni on kohtuutonta, että kiinteistönomistajat kärsivät siitä, etteivät ole luopuneet tontistaan ajoissa, vaan museointimafia on päässyt iskemään kiilaa omistajien nykyisille suunnitelmille.

Olen omissa päätöksentekoon liittyvissä ratkaisuissani pyrkinyt asettumaan sen kaupunkilaisen (veronmaksajan) rooliin, jota kaupungin päätös koskee. Eli haluan käsitellä toisten asioita samaan tapaan kuin toivon minunkin asioitani käsiteltävän. Tältä pohjalta toivon edelleenkin, että kaikkia kaupunkilaisia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti kaupungin hallinnossa.

KAUKO TUUPAINEN
kaupunginvaltuutettu
PerusÄssät, Jyväskylä