Älkää tyrehdyttäkö keskustelua ”Uudesta Jyväskylästä”

Keskisuomalainen pe 21.9.2007

Kansanvalta eli demokratia tarkoittaa, että kansalaisilla on valta päättää erilaisista asioista, mm. valita edustajansa kunnanvaltuustoihin.

Kansalaisilla on hyvin usein erilainen näkemys päätettävistä asioista kuin heidän valitsemillaan edustajilla (valtuutetuilla), puhumattakaan puoluejärjestöjen tekemistä henkilövalinnoista kuntien hallituksiin ja lautakuntiin.

Demokratiaan pitäisi kuulua jatkuva keskustelu yhteisistä asioista ja arvoista. Näin tulisi tapahtua ainakin kaikissa merkittävissä asioissa, kuten Jyväskylän ja maalaiskunnan hanke uuden kunnan perustamiseksi. Päättäjien ja muiden kuntalaisten kesken on yhdessä pohdittava esille tulevia hyötyjä ja haittoja. Pohdinta ei saa olla päättäjien yksinoikeus, onhan suomalaisen demokratian eräs kulmakivi, kansalaisten osallistuminen asioiden käsittelyyn ja valmisteluun. Tällöin varmistetaan se, että ratkaisuissa huomioidaan erilaiset mielipiteet, ei pelkästään poliittisten kellokkaiden ajatukset.

Suomen perustuslain mukaan meillä kaikilla on sanan ja sanomisen vapaus, vapaus, jota ei tule rajoittaa. Sananvapaus on itsestään selvyys tiedostusvälineille, kuten lehdistö, radio ja televisio. Sen pitäisi olla itsestään selvyys myös niille päätöksentekijöille, jotka nyt yrittävät tyrehdyttää kansalaisten keskustelua ”Uudesta Jyväskylästä”. Onhan eräs tärkein kansalaisvaikuttamisen keino nimenomaan oman mielipiteen julkinen esilletuominen joko puhumalla, kirjoittamalla tai yhteydenpidolla päättäjiin. Tähän minäkin tällä kirjoituksellani pyrin.

Summa summarum. Edustan näkemystä, että annetaan kaikkien selvitystyössä mukana olevien henkilöiden puhua ”Uudesta Jyväskylästä”. Olemmehan valinneet heidät asioita valmistelemaan ja heillähän on sitä oikeata ja tuoretta tietoa, jota kysytään. Jo nyt on minultakin kysytty, että ”missä mennään”, vaikken kuulu siihen sisäpiiriin, joka istuu asioiden päällä.

KAUKO TUUPAINEN
kaupunginvaltuutettu, PerusÄssät