Seurakuntien liitoksesta

Keskisuomalainen ja Korpilahti-lehti ke 31.10.2007:

Korpilahden seurakunnan ja Jyväskylän kaupunkiseurakunnan liitos 1.1.2009 alkaen on sopimusmielessä loppusuoralla. Seurakuntien kirkkovaltuutetut saivat sopimusluonnoksesta lyhyen informaation Jyväskylässä viime torstaina. Paikalla olleena muutama jälkikommentti.

Ensinäkin toivon edelleenkin avoimuutta tausta-aineiston esilletuonnissa. Pyysin sähköpostilla – ennakkotutumista varten – Korpilahden kirkkoherralta Timo Iskalalta 2.10. ja toistamiseen 19.10.2007 seurakunnan vuoden 2006 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. En niitä saanut, vaikka kysymys on julkisesta asiakirjasta. Tilanteen pelasti informaatiopäivänä 25.10.2007 postin tuoma Kirkkohallituksen julkaisema ”Kirkon tilastollinen vuosikirja 2006”, jonka sain Lapuan hiippakuntavaltuuston jäsenenä.

Tapoihini on aina kuulunut tutustua asioiden taustoihin etukäteen ja perusteellisesti, jotta osaan muodostaa oman objektiivisen ratkaisuni kulloiseenkin asiaan. ”Tilastokirjan” sanoma oli myönteinen seurakuntien liitokselle. Siinä vauras seurakunta (Korpilahti) liittyy rikkaaseen Jyväskylän kaupunkiseurakuntaan, jolloin ”puntit ovat tasoissa”.

Kysymys on Korpilahden seurakunnan (Ksrk) 4.320 ja Jksrk:n 65.902 jäsenen yhteenliittymisestä 1.1.2009 alkaen. Henkilökuntaa Ksrk:ssa on 12 ja Jksrk:ssa 287, veroprosentit 1,75 ja 1,35, joten liitos helpottanee Ksrk:n toimintaa jatkossa, niin henkilöresurssien kuin taloudellisen toimintavarankin suhteen.

Mitä tulee kaipaamiini talouden tunnuslukuihin, niin tilastokirja kertoo, että verotulot molemmissa seurakunnissa per jäsen – olivat viime vuodenvaihteessa – samaa suuruusluokkaa: Ksrk 188 euroa ja Jksrk 200 euroa. Vuosikateprosentti poistoista on Ksrk:ssa 74,9 ja Jksrk:ssa 201,7 prosenttia eli yhdistymisen jälkeen vuosikate kattaa poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet vuosittaiset kustannukset.

Kun vielä totean, että rahoitusvarallisuus on Ksrk:ssa 115 euroa ja Jksrk:ssa 286 euroa per jäsen, niin taloudellinen asema on hyvä. Sitä todistaa myös viime vuoden vaihteen maksuvalmius, joka oli Ksrk:ssa 6 kk 21 päivää ja Jksrk:ssa vielä 2,5 kertaa parempi eli 1 vuosi 5 kk 10 päivää.

Edellä olevat talouden tunnusluvut tiedostaen olen vakuuttunut, että molemmat seurakunnat hyötyvät liitoksesta. Korpilahden neuvottelijoiden tyytyväisyyttä liitokseen kuvaa sekin, että heille riittää neljä kirkkovaltuuston jäsenpaikkaa liitoksen jälkeen. Itse ehdotin informaatiotilaisuudessa heille paikkaa myös kirkkoneuvostoon, mutta Matti Paanasta (Jksrk) lukuun ottamatta muu porukka ei ehdotukselleni lämmennyt. Tein ehdotukseni ”in bona fide” tarkoituksenani parantaa tiedonkulkua ja kansanvaltaa ”suurseurakunnan” päätöksenteossa.

KAUKO TUUPAINEN
kirkkovaltuuston ja Lapuan hiippakuntavaltuuston jäsen
Jyväskylä