Ovatko kansanedustajien tukiyhdistykset yleishyödyllisiä?

Keskisuomalaisen ”Mielipiteet” palstalla la 31.5.2008:

Kansanedustajien saamat vaalirahat puhuttavat kansalaisia ja medioita. Haluan herätellä keskustelua myös siitä, että ovatko kansanedustajien rahankeräyksissään käyttämät tukiyhdistykset yleishyödyllisiä? Jos ne eivät sitä ole, niin yhdistykset kuuluvat tuloverolain piiriin.

Tuloverolain (TVL) 22 §:n mukaan yhteisön on täytettävä kolme kriteeriä, jotta se voisi olla yleishyödyllinen. Yhteisö on yleishyödyllinen jos:

1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;

2) sen toiminta ei kohdistu rajoitettuihin henkilöpiireihin;

3) se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkoina, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Haluan kysellä, että jos ”yleishyödyllinen yhdistys” hankkii vaalirahoitusta yhdelle tai useammalle kansanedustajaehdokkaalle, niin toimiiko se ”yksinomaan yleiseksi hyväksi”?

Eikö yhdistyksen toiminta kohdistu yllä olevassa tapauksessa vain ”rajoitettuihin henkilöpiireihin”?

Eikö se tuota keräyksenä kohteena olevalle henkilölle ”taloudellista tai muuta etua”?

Minusta kansanedustaehdokkaiden käyttämät tukiyhdistykset eivät ole yleishyödyllisiä yhdistyksiä, varsinkaan silloin, jos niitä ei ole edes rekisteröity. Kysynkin, ovatko tukiyhdistykset verovelvollisia elinkeinotulostaan, jos eivät niin miksi?

Kauko Tuupainen
Jyväskylä, PerusÄssä