Rahanpuute ei käy perusteeksi

Keskisuomalaisen mielipidepalsta ma 4.10.2010

Jyväskylän korkein virkamiesjohto on lakkauttamassa kolmea sivukirjastoa vedoten käytettävissä olevan rahan niukkuuteen..  Perustelu on ontuva, koska rahaa meillä on aina ollut ja on myös oleva tulevaisuudessakin..

Kaupungin talousarvion mukaiset menot ovat – Kankaan tehtaan kaupan jälkeen – noin 868 miljoonaa euroa (Me), ilman 33,5 Me:n poistoja. Kuokkalan kirjaston kokonaismenot ovat tänä vuonna 85.000, Kypärämäen 60.400 ja Keltinmäen 194.100 euroa eli yhteensä 339.500 euroa. Onko se paljon, kun verrataan yhteissummaa Pääkirjaston vuosikuluun 2,359 Me?

Otin luvut esille siksi, etteivät kaikki valtuutetut näytä tiedostavan, mikä ero on vuosittaisilla toimintamenoilla, rahoitusmenoilla ja investoinneilla. Vaikuttaa silta, että valtuutetut luulevat investointien rahoittavan hetkessä itse itsenä, kuten kaksi viimeistä päätöstä: Siltakadun osittainen tunnelointi (4 Me) ja Kankaan tehtaan kiinteistökauppa (13 Me) osoittavat. Hyvä, huono esimerkki on Valkeamäen raakamaan hankinta, joka tehtiin 1990-luvun laman alla.  Rahaa on ollut kiinni kaupassa 4,4, Me jo lähes 20 vuoden ajan ja korot juoksevat.

Kaikki vuosittaiset menot katetaan jatkossakin pääosin kaupunkilaisten maksamilla verotuloilla (tänä vuonna n. 403 Me) ja loput toimintatuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Esimerkiksi Siltakadun tunnelirahalla lakkautusuhan alla olevia sivukirjastoja olisi pyöritetty 12 vuotta.

Toivon kulttuurilautakunnalta kulturellia päätöstä sivukirjastojen säilyttämiseksi.

KAUKO TUUPAINEN, kaupunginvaltuutettu (PS)