Populismi on demokratiaa!

Jyväskylän Kaupunkilehti, la 19.3.2011

Vanhat puolueet myötäjuoksijoineen syyttävät perussuomalaisia populismista, ymmärtämättä koko sanan merkitystä. Alun alkaen ”populismi” oli v. 1929 syntynyt ranskalainen kirjallinen suuntaus, joka kuvaa kansanelämää realistisesti.  

Perussuomalaiset kannattavat populismia eli kansan suosioon perustuvaa demokratiakäsitystä.  Vastakohta on elitistinen eli byrokraattinen demokratia, jota kolmen kopla (kok, sdp ja kepu) viljelevät. Meidän eli populistisen demokratian mukaisesti kansalaiset haluavat edustajikseen henkilöitä, jotka ajattelevat asioista samaan tapaan kuin he itse ajattelevat. Kansalaisilla ja perussuomalaisilla on asioista samat näkemykset, mielipiteet ja osin myös kokemukset.

Nykyisten vallanpitäjien harrastama elitistinen eli byrokraattinen demokratia lähtee siitä, että he ovat tietävinään, mitä kansa haluaa.  He käyttävät mielellään eri alojen asiantuntijoita ja kalliita konsultteja todistaakseen veronmaksajille olevansa oikeassa. Tähän nykykäytäntöön haluavat suomalaiset muutoksen, mikä ilmenee gallup-kyselyissä, joissa perussuomalaisilla on ollut nouseva kannatus. Toisaalta olen eri yhteyksissä todennut, että gallupit ovat ”vain” gallupeja ja muutos tehdään, jos tehdään, vain äänestämällä tulevissa eduskuntavaaleissa. Olen saanut olla mukana PS:n ehdokkaiden yhteiskiertueilla eri puolilla Keski-Suomea ja palaute on ollut kaikkialla samankaltaista: nyt mennään äänestämään ja kohdekin on selvä.

Perussuomalaisten EK-vaaliohjelman sanoma kumpuaa kansan syvistä riveistä.  Ohjelmassa on pyritty huomioimaan eri puolilla Suomea asuvien kansalaisten näkemykset, toiveet ja mielipiteet heitä lähellä olevista asioista. Eniten he ovat huolissaan omasta toimeentulostaan, kuntien peruspalveluista ja niiden yksityistämisestä, vanhusten hoidon jatkuvasta heikkenemisestä ja omaishoitajien raskaasta työtaakasta usein ilman minkäänlaista korvausta.  Eläkeläisten taitettu indeksi on monelle eläkeläiselle ”kirosana” ja opiskelijat kitkuttelevat jatkuvasti reaaliarvoaan menettävän opintotuen kanssa. Mielestäni opintotuki on sidottava indeksiin ja on myös tiedostettava, että lainapainotteinen opintojen rahoitus lykkää monen opiskelijan perheen perustamista.

Perussuomalaisten Ek-vaaliohjelma on saanut voimasta kritiikkiä muilta puolueilta. Se on ymmärrettävää, koska heillä ei ole ollut haluja korjata epäkohtia, eikä nostaa niitä edes agendalle.  Me ”persuiksi” haukutut olemme sen tehneet.  Epäkohtien korjaaminen vaatii toki kansalaisten tuen, jota saataneen huhtikuun Ek-vaaleissa.

KAUKO TUUPAINEN

Perussuomalaisten Keski-Suomen

piirijärjestö ry:n II varapuheenjohtaja

Jyväskylä