Jyväskylän nousun voima on yhteistyössä

Keskisuomalainen ke 9.1.2013

Jyväskylän kaupunginvaltuustossa tapahtui viime kuntavaalien jälkeen ”sukupolvenvaihdos”, kun valtuustoon valittiin 27 uutta valtuutettua. Toivottavasti ”uudet luudat lakaisevat ” yhteisymmärryksessä 40 kokeneen valtuutetun kanssa. Valtuustoryhmillä ja yksittäisellä valtuutetulla ei ole tulevalla valtuustokaudella varaa irtopisteiden keruuseen ja muuhun ryhmäkohtaiseen sooloiluun.

Nyt on yhteistyön aika, kun kaikilla valtuustoryhmillä on edustus kaupunginhallituksessa ja lähes kaikissa lautakunnissa. Menneitä ei kukaan muistele.

Merkittävästi valtion huonosta taloustilanteesta johtuen myös kuntien talous on ahtaalla.  Jyväskylän kaupunki on joutunut jo toisen kerran peräkkäin nostamaan kunnallisveroprosenttiaan turvatakseen kaupunkilaisten peruspalvelut. Tämänkaltainen tie on määränsä päässä. Peruspalveluista tinkimättä kaupungin talous on saatava tasapainoon ja voimistunut velkakierre katkaistava. Tässä tarvitaan peräänkuuluttamaani poliittista selkärankaa ja vastuunkantoa.

Kaupunginhallitus asettaa lähiaikoina taloustoimikunnan, jonka puheenjohtajaksi on syytä valita kaupungin ykkösvirkamies eli kaupunginjohtaja Markku Andersson. Paikallispolitiikkojen lisäksi toimikuntaan on syytä kutsua asiantuntijoita yrityselämän piiristä. Yrityselämän edustajia kaipaan myös perustettavaan Kilpailu- ja elinkeinopoliittiseen (KELPO) työryhmään. Uudet työpaikat ovat kullanarvoisia, joten niiden eteen on kaikkien toimittava.

KAUKO TUUPAINEN

kaupunginvaltuutettu (PS)

Jyväskylä