Minä en luulottele rahastoista mitään

Keskisuomalaisen mielipidepalstalla ke 22.7.2020

Ilkka Alava veisaa samaa virttä kuin ”työeläkerahastojen herrat” kirjoituksessaan (Ksml 13.7). Hän ei usko asiaan vihkiytyneiden matematiikkojen laskelmiin, vaan työeläkelaitosten  ”leipäpappeihin”, joiden mukaan eläkerahastot kuivuisivat 2060-luvulla. Tämän jälkeen eläkkeet rahoitettaisiin suoraan työnteosta kertyvillä eläkemaksuilla, jotka olisivat 35 prosenttia palkasta.  Todella karmeaa tekstiä.

Alava kyseli, ketä tarkoitin, kun kerroin luottavani asioihin perehtyneisiin matemaatikkoihin. Heitä on useita, mutta nostan tässä yhteydessä esiin yhden nimen. Hän on sosiaalipolitiikan dosentti, yhteiskuntatieteiden tohtori, vakuutusmatemaatikko (SHV) sekä Eläkkeiden ja sosiaaliturvan rahoituksen asiantuntija Olli Pusa.  

Pusa julkaisi väitöskirjassaan vuonna 1994 julkaisi laskelman työeläkejärjestelmän kokonaisvastuista (600 – 700 miljardia euroa). Hän kertoi minulle käyttäneensä kokonaisvastuun käsitettä aivan eri tarkoitusta varten kuin mitä Eläkeyhtiöt ja ETK väärinkäyttävät omassa propagandassaan.

 En ole luulotellut mitään, kun olen kertonut, että eläkerahastot olivat vuoden 2019 lopulla 218 miljardia euroa ja että ne kasvoivat viime vuonna 21,8 miljardia euroa. Kasvu johtui paitsi työnantajien ja työntekijöiden maksuista myös kansainvälisten sijoitusten sijoitustuotoista.

Uskon, että ns. taitettu indeksi voidaan palauttaa puoliväli-indeksiksi, jos istuva hallitus haluaa puolustaa 1,5 miljoonan suomalaisen eläkeläisen tahtoa. Asiasta on tehty kaksi lakialoitetta, jotka tulevat eduskunnan käsittelyyn tämän istuntokauden aikana.

KAUKO TUUPAINEN
Jyväskylä