Vielä kerran Kiljuselle

Keski-Uusimaa-lehti, ke 17.2.2021

Kiitokset Kimmo Kiljunen opastuksestasi (K-U 16.2.) En kiistä, ettetkö Sinä tuntisi lakialoitteiden käsittelyt eduskunnassa paremmin kuin minunlainen tavallinen tallaaja.

Muodollisuus asian käsittelystä, ei kuitenkaan ollut ensimmäisen kirjoitukseni pääasia, vaan se, miksi äänestit 21.12.2020 pidetyssä täysistunnossa kansanedustaja Ritva Elomaan lakialoitetta (LA 9/2019 vp) vastaan?

Eduskunnan keskuskansliasta saamani dokumentti asiasta kertoo seuraavaa:

Ehdotus 18. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 33.40: Lausumaehdotus:

”Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee työeläkejärjestelmän muutoksen, jolla ns. taitettu indeksi palautetaan 50/50 – indeksiksi kansanedustaja Ritva Elomaan lakialoitteen LA 9/2019 vp. mukaisesti.”

ÄÄNESTYS: Mietintö ”jaa” Ville Vähämäen ehdotus 18 ”ei”.  Äänestyksen tulos: jaa 127, ei 33, tyhjiä 1, poissa 38 (äänestys 185). Eduskunta hyväksyi mietinnön.

Kimmo kun äänestit ”jaa”, äänestit samalla Elomaan lakialoitetta vastaan. Näin olen ymmärtänyt – maallikkona.

Kysymykseesi: Miksi perussuomalaiset tai edustaja Elomaa ei tehnyt esitystä viime kaudella, kun perussuomalaiset olivat hallituksessa, vastaan – tuntematta tarkemmin asiaa – että ilmeisesti siksi, kun yksikään eduskuntapuolue ei asiasta innostunut.

Viimeiseen kysymykseeni vastaan seuraavalla tavalla:

Sanomattakin on selvää, etteivät oppositiopuolueet kovinkaan usein äänestele hallituspuolueiden edustajien esitysten puolesta.

Näin kävi Sinunkin esitykselle, varsinkin kun sitä kannatti lisäksesi vain kolme puoluetoveriasi kahdeksan muun edustajan lisäksi.  

Minusta on kuitenkin kaupunkilaisjärjen vastaista, että taitetun indeksin puolesta taistellut – arvostamani – edustaja äänestää sitä vastaan eduskunnan täysistunnossa, vaikka esityksen on tehnytkin jonkun muun puolueen edustaja.

KAUKO TUUPAINEN
eläkeläinen