Kuntalaisten veroissa on isojakin eroja

Keskisuomalaisen mielipidepalstalla. la 20.2.2021

Viime viikkoina on julkisesti keskustelu valtion toimista ja tulevista kuntavaaleista.

Kaikkien tiedossa ovat eduskunnan päätökset, koskien kuntien valtionosuuksia. Vähemmälle on jäänyt eduskunnan päättämien verohelpotusten vaikutus työelämässä oleville kuntalaisille ja kuntien talouteen.

Eduskunnan ratkaisut, koskien palkkatuloista tehtäviä vähennyksiä, vaikuttavat kuntien tuloveroprosentin mukaiseen verokertymään. Tästäkin syystä työeläkkeellä olevien verotus on suhteellisesti korkeampi kuin työelämässä olevan saman suuruisesta tulosta.

Jyväskylän tuloveroprosentti on tänä vuonna 20,00. Työssä käyvät kaupunkilaiset maksavat veroa kaupungille keskimäärin kolme – neljä prosenttiyksikköä vähemmän eli 16 – 17 prosentin mukaan.

Tämä johtuu ns. efektiivisestä veroprosentista, johon vaikuttavat verottajan tekemät vähennykset. Näin ollen kaupungin saamat verotulot ovat laskennallisesti useita kymmeniä miljoonia euroja pienemmät joka vuosi.

Jokainen jyväskyläläinen voi tarkistaa oman tuloveroprosenttinsa vuoden 2019 verotuspäätöksestä seuraavasti:

Maksettavaksi määrätty kunnallisveron määrä kerrotaan sadalla ja jaetaan ”ansiotulot yhteensä” luvulla. Tämän tehtyäsi huomaat, että kunnallisveroprosenttisi on reippaasti alle 20 prosenttiyksikköä”.

Summa summarum. Työeläkeläiset maksavat, kuten jo totesin, kuntaveroa Jyväskylässä lähes valtuuston päättämän prosentin (20,00) mukaisesti, mutta työelämässä olevat merkittävästi vähemmän.

KAUKO TUUPAINEN
eläkeläinen
Jyväskylä