Kyllä kansa tietää

Suur Jyväskylän lehti, ke 25.1.2023

”Ken vaivojansa vaikertaa, on vaivojensa vanki” sekä ”Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit`ei hanki”. Molemmat lauseet ovat kuuluisan Kaarlo Kramsun kirjoittamia ja kertovat nuijasodan kapinapäällikkö Jaakko Ilkasta.

Nuijasodan päättymisestä on kulunut yli 420 vuotta, mutta lauseet kuvaavat hyvin tämän päivän valtakunnallista politikointia. Miksi? Siksi, että lähes kaikki istuvan hallituksen puolueet -keskustaa lukuun ottamatta – vaikertavat ääneen, etteivät halua perussuomalaisia tulevaan hallitukseen.

Heillä on toki oikeus demonisointiin, mutta ymmärtääkseni hallitus muodostetaan vasta vaalien jälkeen niiden puolueiden kesken, jotka pääsevät yhteisymmärrykseen hallitusohjelmasta.

Oikeuden maamme hallitukseen saavat ne puolueet, jotka hankkivat luottamuksen kansalta. Luottamus hankitaan hyvällä vaaliohjelmalla sekä puolueiden puheenjohtajien ja muiden ehdokkaiden asiallisella esiintymisellä.

Otanpa esimerkin Jyväskylän paikallispolitiikasta.  Jyväskylän kaupunginvaltuustossa oli kuntaliitoksen (Jkl, mlk ja K-lahti) jälkeen 75 valtuutettua, joista 3 oli perussuomalaisia. Valtapuolueet olivat sopineet keskenään, ettei perussuomalaisille anneta yhtään lautakuntapaikkaa, vaikka SKP:n ainut edustaja sai vakinaisen lautakuntapaikan ja KD (4 valtuutettua) jopa hallituspaikan valtuustokauden ajaksi. Tämä oli selkeää persujen demonisointia, jonka kaupunkilaiset tiedostivat.

Miten persujen syrjintä ilmeni seuraavissa kuntavaaleissa?

Vuoden 2012 vaalien jälkeen kaupunginvaltuuston paikkalukua väheni kahdeksalla eli valtuustoon valittiin ”vain” 67 valtuutettua.  Tällöin suurten puolueiden valtuutettujen määrä putosi. SDP ja keskusta menettivät 4 ja kokoomus 3 paikkaa. Perussuomalaisten paikkamäärä kasvoi 5 valtuutetulla.  

Edellä kertomani olkoon esimerkki siitä, että kyllä kansalaiset osaavat antaa äänensä puolueiden asettamille ehdokkaille, vaikka ns. poliittiset vastustajat pyrkivät mustamaalaamaan PS-puoluetta erilaisilla tekaistuilla syillä eli kyllä kansa tietää.

KAUKO TUUPAINEN