Tulisiko PS ja KD yhdistää?

PS Blogit, ti. 4.4.2023

Aluksi totean sekä perussuomalaisten (PS) että kristillisdemokraattien (KD) säännöistä puolueiden tarkoituksen sekä päämäärän.

KD puolueella on kolme tarkoitusta:

1. Puolue osallistuu valtiolliseen toimintaan Suomen itsenäisyyden turvaamiseksi maan etujen mukaisen ulkopolitiikan avulla.

2. Puolue toimii sisäpolitiikassa kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksen turvaamiseksi ja yhteiskuntamme rakentamiseksi siten, että yhteiskunnallisen toiminnan perustana on Raamatun ilmoitukseen ja kristillisiin arvoihin perustuva näkemys.

3. Puolue pyrkii herättämään kristillisiä arvoja kunnioittavien kansalaisten valtiollista ja yhteiskunnallista vastuuntuntoa sekä kokoamaan heidät poliittiseksi puolueeksi ajamaan isänmaan ja kansan parasta.

*****

PS puolueen päämääränä on kristillissosiaaliselta pohjalta koota yhteen ne väestöryhmät, joiden etujen ajamisesta ja tasavertaisesta sosiaalisesta ja taloudellisesta sekä yhteiskunnallisesta asemasta ei ole oikeudenmukaisesti huolehdittu.

Lisäksi puolueen päämääränä on edistää maamme talouden rakentamista vahvaksi ja kilpailukykyiseksi siten, että työntekoa ja yrittämistä kunnioitetaan, kansallista itsemääräämisoikeutta sekä suomalaisia arvoja ja kulttuuria puolustetaan, sekä kansalaisille taataan taloudellinen perusturva ja oikeus työhön.

*****

Vaalien jälkeen tein amatöörimäistä tutkivaa journalismia seuraavin tuloksin:

Viimeksi pidettyjen eduskuntavaalien tulokseen perustuen PS olisi saanut neljä kansanedustajan paikkaa enemmän, jos se olisi ollut vaaliliitossa KD:n kanssa. Samoin olisi käynyt, jos PS & KD olisi ollut yksi ja sama puolue.

Lisäpaikka olisi tullut Uudenmaan vaalipiiristä, jossa paikan olisi menettänyt Keskusta ja saanut Mika Niikko, Savo-Karjalan vaalipiirin paikan olisi menettänyt Kokoomus ja saanut Heikki Vähämäki.  Keski-Suomen vaalipiirissä paikan olisi menettänyt SDP ja saanut Janne Luoma-aho. Oulun vaalipiirissä paikan olisi menettänyt Vasemmisto ja saanut Merja Rasinkangas.

KAUKO TUUPAINEN
www.tuupainen.net
Jyväskylä