Näpit irti työeläkeläisten indeksitarkistuksista

Perussuomalaisten Blogi-palsta la 15.4.2023, Etelä-Saimaa ma 17.4.2023, Iisalmen Sanomat ti 18.4.2023, Keski-Uusimaa lehti to 20.4.2023, Suur-Jyväskylän lehti ke 3.5.2023

Jokin aika sitten julkisuudessa vaadittiin 1,6 miljoonan työeläkeläisen eläkkeiden jäädyttämistä eli että lakisääteisiä indeksikorotuksia ei tulisi nykymuodossa suorittaa. Perusteluna oli, että eläkevarat hupenivat viime vuonna miljardeilla euroilla, johtuen isoista sijoitustappioista ja eläkkeiden nousuista.

Se on totta, että vuonna 2022 eläkevarat hupenivat sijoitustuottojen tappioista johtuen 14,5 miljardia euroa (mrde), mutta kasvoivat edellisenä vuonna (2021) peräti 34,9 mrde. Eläkevaroja oli eläkeyhtiöiden taseissa 31.12.2022 yhteensä 243 mrde.

 Miksi niinkin paljon? Siksi, että vuonna 1995 varoja oli ”vain” 36,4 mrde, mutta kasvu on ollut vv. 1996 -2021 eli 25 vuoden aikana keskimäärin 8,4 mrde per vuosi eli vuosikasvuna 7,88 %. Kyseisenä ajanjaksona ovat eläkevarojen sijoitustuotot olleet pakkasella kolme kertaa, jolloin alijäämät olivat yhteensä 26,3 mrde. Eli satunnaisista alijäämistä huolimatta rahastot jatkavat vuosikasvuaan jatkossakin useilla miljardeilla euroilla.

Kuten tunnettua nykyinen työeläkelaki tuli voimaan heinäkuussa 1962. Tällöin ajatuksena oli, että eläkkeitä tarkistetaan vuosittain samalla prosentilla kuin palkkojakin. Tätä päätöstä on heikennetty jo kahdesti eli vuosina 1977 ja 1996. Heikennysten seurauksena ansiotaso nousi vuodesta 1995 vuoteen 2021 noin 112 %, mutta työeläkkeet vain 54 % eli eläkkeiden jälkeenjääneisyys on ollut kyseisenä ajanjaksona 58 prosenttiyksikköä.

Edellä kertomallani viittaan kirjoitukseni otsikkoon eli älkää puuttuko työeläkkeiden indekseihin. Jos niihin puututaan, niin korkeasta inflaatiosta johtuen eläkeläisten ostokyky heikkenee ja se vaikuttaa merkittävästi myös valtion arvonlisäverotuottoihin ja kasvattaa KELA-maksuja. Työeläkkeiden maksu ei lisää valtion menoja senttiäkään, koska ne maksetaan työeläkerahastoista, ei siis valtion budjetista.

Jos jotain järkevää halutaan tehdä, niin verottajan olisi syytä harmonisoida eläkeläisten verotus palkansaajien tasolle.  

KAUKO TUUPAINEN