Olisiko valtuutettujen määrää syytä pienentää?

Keskisuomalainen to 27.7.2023

Keskisuomalainen julkaisi 15.7.2023 mielenkiintoisen artikkelin Jyväskylän valtuutettujen poissaoloista. Jutun johdosta käytiin vilkasta keskustelua lehden verkkosivuilla. Mielestäni tärkeintä on, että valtuuston kokoukset ovat päätösvaltaisia, jonka vuoksi varavaltuutettujärjestelmä on paikallaan.

Jutun tiimoilta tuli mieleeni, kun kaupungin talous on tulevina vuosina tiukoilla, että yksi tapa säästöjen saamiseksi ja valtuutettujen aktivoimiseksi olisi luottamushenkilöiden määrän vähentäminen.

 Voimassa olevan kuntalain 16 §:n mukaan asukasmäärän ollessa 100 001 – 250 000, Jyväskylän valtuuston määräksi riittäisi 59 valtuutettua. Myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenmäärä tulisi pudottaa 11 henkilöön. Eräänä perusteluna totean, että Helsingin kaupunginhallituksessa on tällä hetkellä 15 varsinaista jäsentä ja 10 varajäsentä sekä lautakunnissa 13 jäsentä, vaikka asukasmäärä on noin 665 000 eli yli 4 ½ kertaa suurempi kuin Jyväskylän (146 000 asukasta).

Toiseksi perusteluksi esitän kaupungin talousarvion loppusumman pienentyessä vuoden 2022 alkuperäisestä talousarviosta tämän vuoden talousarvioon verrattuna 568,9 miljoonaa euroa eli 45,5 %, niin mielestäni luottamushenkilöiden ja virkamiestenkin vastuu vähenee melkoisesti.

Voimassa olevaa kuntalakia säädettäessä pidettiin tärkeänä silloisten kunnanvaltuustojen kokojen pienentämistä. Sen katsottiin edistävän päätöksenteon vastuullisuutta ja luottamustoimen houkuttelevaisuutta.

Jyväskylän valtuustoon kuului vuosina 1992 – 2004 eli neljän valtuustokauden aikana 59 valtuutettua, kun kaupungin väkiluku oli yli 100 000 asukasta. Kuntaliitos maalaiskunnan ja Korpilahden kanssa nostatti valtuutettujen määrän vuoden 2006 kuntavaaleissa tilapäisesti 75:een.  Nykyinen valtuutettuja määrä on 67.

Palaan mielipiteeni otsikkoon eli edellä esittämilläni perusteilla ehdotan, että kaupunki tekee Oikeusministeriölle ehdotuksen vuoden 2024 loppuun mennessä kaupunginvaltuuston valtuutettujen määrän pienentämiseksi 59 valtuutettuun.

Lopuksi totean, että nykyvaltuutettujen ”pöytätavat” ovat muuttuneet, sillä valtuustoryhmästä eronneet haluavat säilyttää lauta- tai johtokuntapaikkansa. He ovat unohtaneet, että ehdotukset paikoista valtuustolle ovat tehneet valtuutetun aiemmat puolueosastot, joten loikkareiden olisi syytä niistä luopua.

KAUKO TUUPAINEN
Jyväskylä