Mauri – älä ”Wanhastele”

Keskisuomalaisen ”Mielipidepalstalla” ke 20.6.2007:

Ministeri Mauri Pekkarinen on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan jääväämässä itseään ns. Sipoo-jupakassa sillä perusteella, että hän ”vastustaa pakkoliitoksia”. Pakkoliitokset – ilman neuvoa antavaa kansanäänestystä – ovat mielestäni epädemokraattisia ja kansanvaltaa loukkaavia, mutta tässä Sipoo-tapauksessa ovat Maurin perustelut hieman kaukaa haettuja.

Se, että pääministeri Matti Vanhanen sanoo hallituksen olevan – Sipoo-asiassa – tuomioistuimen roolissa, on tekosyy, jota voinen nimittää ”Wanhasteluksi”. Tietääkseni ei mikään yksinomaan politiikoista koottu instituutio voi toimia oikeusviranomaisena, ei edes maamme hallitus.

Pöytä-, tupailta- ja vaalipuheilla sekä lehtikirjoitteluilla jonkin asian puolesta tai sitä vastaan, ei saa eikä voi olla sellaista merkitystä, että valtioneuvoston jäsen tulisi jääviksi asian tiimoilta päätöksentekohetkellä. Poliitikoillahan ei poliittisen vastuun lisäksi – pääsääntöisesti – ole muita vastuita. Jos valtioneuvoston jäsen ei virkavastuusta huolimatta itse henkilökohtaisesti tai hallintolain muilla perusteluilla ”hyödy” päätöksestä, niin hän ei ole esteellinen.

Mauri – älä Wanhastele ja takerru lillukanvarsiin, vaan kanna kansalaisilta saamasi vastuu miehen lailla. Onhan toisaalta niinkin, että aiheeton itsensä jäävääminen (lue = vastuun pakoilu) saattaa aiheuttaa myös valituskierteen. Kyllä ne sipoolaiset aina jonkin syyn valituksellensa keksivät, jos niin haluavat

KAUKO TUUPAINEN
Jyväskylä