Jo riittää pihtaaminen

Keskisuomalaisen mielipidepalsta ke 11.2.2009:

Ei mennyt perille viime valtuustokaudella PerusÄssän valtuustoryhmän puheenjohtajan esitykset ”kantakaupungin” veroprosentin tarkistuksesta puolella prosenttiyksiköllä.  Se olisi tuottanut kaupungin kassaan tänä vuonna 8,5 miljoonaa euroa ”puhtaana käteen”.  Nythän kävi niin, että uuden kaupungin synnyttämisen johdosta entisten maalaiskuntalaisten laskennalliset verot alenivat 2,5 Me ja korpilahtelaistenkin 0,8 Me.

Nykyinen kaupunginhallitus teki tietoisesti alijäämäisen talousarvioesityksen, vaikka se on kuntalain 65 §:n vastainen.  Todetaanhan kyseisessä pykälässä, että ”Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan”. Valtuuston enemmistö ei rohjennut poiketa hallituksen esityksestä, vaan saattoi sen voimaan, lukuisten äänestysten jälkeen.  Nyt yritetään esittää väkivaltaisia säästöjä budjetin tasapainottamiseksi.

On surkuhupaisaa, että vaikka kaupunginvaltuuston hyväksymä palveluluokittelu määrittelee yksiselitteisesti, että kaupungin peruspalvelujen lähtökohtana on ”taata kaikille tarvitsijoille kaikissa olosuhteissa mm. terveys-, sosiaali- ja koulutoimen palvelut”, niin näitä ollaan ensimmäisenä karsimassa.

Julkisuudessa olleet esitykset opetustoimen säästöiksi ovat mielestäni ”kuolleina syntyneitä”, puhumattakaan hiljattain esille nousseista Kuokkalan, Huhtasuon ja Säynätsalon terveysasemien lakkauttamisista. Yrittävätkö kaupungin virkamiehet kohdentaa säästötoimet alueille, joita käyttävät koululaiset, vanhukset, eläkeläiset ja sairastavat kuntalaiset?  Ei onnistu, sanon minä.

Sanojen helinäksi näyttää jäävän valtuuston ”kolmen koplan” (sdp, kok ja kesk) sekä heidän myötäjuoksijoiden tammikuussa allekirjoittama ”Poliittinen ohjelma vv. 2009-2012”. Ohjelmapaperissa luvataan mm. turvata kuntalaisten palvelut: taata lapsille ja nuorille laadukas opetus sekä panostaa perhetyöhön.

Poliittisessa ohjelmassa luvataan ratkaista myös Konserttisalin sijaintipaikka, jotta myös ulkopuolisen rahoituksen hankinta voi käynnistyä. Onko nyt niin, että edellä kertomallani tavalla kaavaillut säästöt opetus-, sosiaali- ja terveystoimessa käytetäänkin konserttisalin rahoittamiseen? Tätäkin on minulta kysytty. Itse en siihen halua uskoa.

Minusta kaupunginhallituksen olisi lopetettava pihtaus veroprosentin suhteen ja korotettava sitä ensi vuodelle.  On häpeällistä, että Uusi Jyväskylä ei pysty huolehtimaan kaupunkilaisten peruspalveluista vain siksi, että veroprosentti on tabu.  Nostihan Äänekoskikin omaa veroprosenttiaan välittömästi liitoksen jälkeen yhdellä prosentilla ja mm. Tampereen kaupunki kaavailee oman veroprosentin nostoa yhdellä yksiköllä ensi vuodeksi.

Korostankin, että kunta on kuntalaisia varten, sillä todetaanhan kuntalain ykköspykälässä, että ”Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia”, ei siis jarruttamaan sitä. Aivan lopuksi totean, että taustaryhmäni jatkaa taisteluaan Palokan lukion säilyttämiseksi.  Kuinka käy, se selviää lähikuukausina.

KAUKO TUUPAINEN