Velalla rakennetaan tulevaisuutta!

Keskisuomalaisen mielipidepalsta ke 8.4.2009:

Jyväskylän ”talousongelmista” oli Keskisuomalaisessa viime viikon perjantaina näyttävä Satu Kakkorin tekemä juttu, jonka pääroolissa esiintyi DI Kari Hokkanen. Hän jatkoi – virkansa puolesta – kaupungin talouden surkuttelua esimiestensä tapaan.

Olen usein toistanut, ettei kaupunki ole vuosittain ottanut ns. syömävelkaa, vaan lainoituksella on rahoitettu investointeja, kuten kunnallistekniikan (kadut, tiet, viemäri-, vesi-, sähkö- ja kaukolämpöjohdot) rakentamista. Melkoinen menoerä on ollut myös julkisten rakennusten (koulut, Kyllön terveyskeskus, eri kaupunginosien terveysasemat, päiväkodit, vanhainkodit, kirjastot jne.) rakentaminen. Kaupungin rahaa on kiinni myös maaomaisuudessa, eri yhtiöiden osakkeissa jne.

Kari Hokkanen vähättelee JE Oy:n kaupungille maksamia korkotuloja. Ne jäisivät tulematta, ellei kaupunki omistaisi yhtiötä. Myös Ruotsin valtion omistama Vattenfall perii mm. entisen mlk:n asukkailta rahoituskulunsa, jotka se tulouttaa omaan kassaansa.

Juttuun liittyvässä kuvasta ilmeni että 52 % kaupunkikonsernin lainoista on Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n, Jyväskylän Energia Oy:n ja Jyväskylän seudun Jykes Oy:n lainoja, jotka kaupunki on taannut. Lehdessä ei kuitenkaan kerrottu sitä, että kaikki kolme yhtiötä vastaavat omalla tulorahoituksellaan rahoituskuluistaan (lainojen lyhennykset ja korot) sekä muista juoksevista menoistaan. Yhtiöt eivät siis ole omistajalleen rasite, päinvastoin.

JVA Oy on tällä hetkellä erittäin velkainen yhtiö, mutta merkittävä sijoitus tulevaisuuteen, etten sanoisi suoranainen aarre. Miksi? Siksi, että yhtiön omistuksessa oli vuoden vaihteessa yli 7.500 asuntoa, velkamäärän ollessa alle 550 euroa/m2. Kun, arava- ja korkotukirahoitteisten asuntojen käyttö- ja luovutusrasitteet aikanaan (keskimäärin 40 vuotta valmistumisesta) poistuvat, muuttuvat velat saataviksi. Tällöin käypä m2-hinta tulee olemaan jopa kolminkertainen nykyiseen valanmäärään verrattuna. Eli tämä sukupolvi ei jätä velkataakkaa lapsilleen, vaan tämä sukupolvi kasvattaa kaupungin varallisuutta, josta suurin kiitos kuuluu yhtiön velkojen maksumiehille, vuokralaisille.

En kiistä sitäkään, ettei JE-konsernilla olisi jo nyt riittävästi velkaa ja lisää tarvitaan uuden voimalan rakentamiseen. Yhtiö on kuitenkin syytä pitää jatkossakin kaupungin omistuksessa, vaikka nurkan takana kyttäävät lukuisat kansainväliset sijoittajat iso rahatukku kädessään. Kantani on, ettei kumpikaan yhtiö ole myynnissä, vaikka kokoomus, keskusta ja vihreät tekivätkin takavuosina parhaansa energiayhtiön kaupittelussa.

KAUKO TUUPAINEN
kaupunginvaltuutettu (PS)
Jyväskylä