Demokratia ei ole byrokratiaa!

JyväskylänKAUPUNKIlehti, la 8.1.2011

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti ”viisaudessaan” esittää kaupunginvaltuustolle, että – hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen vastainen nykyjärjestelmä eli sivistys-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnat lakkautetaan ja tilalle kehitellään uusi entistäkin byrokraattisempi hallintokuvio.

Järjestely johtuu siitä, että ensin Hämeenlinnan hallinto-oikeus ja myöhemmin Korkein hallinto-oikeus totesivat nykyjärjestelmän laittomaksi eli yhdistyneiden kuntien järjestämissopimuksen vastaiseksi. Todettakoon, että Perussuomalaisten valtuustoryhmä vastusti aikoinaan laitonta järjestelyä.

Kaupunginhallituksen uusi yksimielinen, hallinnollista byrokratiaa lisäävä ehdotus lähtee siitä, että perustetaan uusi Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta. Uuteen Sivistyslautakuntaan valittaisiin 13 varsinaista ja 13 varajäsentä. Lisäksi laitakunnan alaisuuteen perustetaan kolme jaostoa, jotka valmistelisivat lautakunnan käsittelyyn tulevia asioita. Jokaiseen jaostoon tulisi 13 jäsentä ja 13 varajäsentä.

Tämä tarkoittaa sitä, että porvariryhmät ”myötäjuoksijoineen” lisäävät jälleen kaupungin byrokratiaa 26 luottamushenkilöllä ja keventävät kaupungin kassaa heidän korotetuilla palkkioillaan.

Minusta olisi ollut järkevämpää toimia, kuten aikoinaan sovittu kuntien hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus edellytti ja tyytyä KHO:n päätökseen ja yhteen lautakuntaan.

KAUKO TUUPAINEN, kaupunginvaltuutettu (PS)