Presidentin valtaoikeudet säilytettävä

Keskisuomalaisen Mielipidepalstalla la 15.1.2011

Minulta – perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaalta – on eri yhteyksissä kysytty kantaani presidentin valtaoikeuksiin.  Asia on ajankohtainen myös eduskunnassa, jossa hallituspuolueet haluavat kaventaa presidentin valtaa ja siirtää sitä enenevässä määrin valtioneuvostolle.

Tarvitaanko me sellaista presidenttiä, joka toimii kuninkaiden tapaan vain seremoniamestarina ja erilaisten yritysten ja yhteisöjen avajaisjuhlien sinivalkoisen nauhan katkojana? Ei tarvita.

Presidentillä täytyy säilyttää perustuslain mukainen valta.  Presidentti-instituutio toimii kansaa yhdistävänä vallankäyttäjänä ja maamme ulkopolitiikan johtajana.  Myös Suomen kansan enemmistö haluaa säilyttää presidentin nykyisen aseman.  Siitä selkeä viesti on suomalaisten äänestysaktiivisuus presidentin vaalissa.

Presidentin valtaoikeuksia tulisi vahvistaa ja kirjata perustuslakiin lausuma, jonka mukaisesti presidentti – ulkopolitiikan johtajana – osallistuu EU-kokouksiin, varamiehenään pääministeri. Totta kai yhteistoiminta valtioneuvoston kanssa jatkuu, mutta päävastuun tulee olla presidentillä.

Haluan edellä kertomallani korostaa sitä, että suomalaiset valitsevat presidentin suoralla kansanvaalilla, kun pääministerin valinnan suorittaa ”vain” eduskunta. Presidentti nimittää pääministeriksi henkilön, joka eduskunnassa suoritetussa avoimessa äänestyksessä on saanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä.

KAUKO TUUPAINEN, PS:n Keski-Suomen piirin varapj.