Ei vieläkään rahaa Jyväskylä-Tampere -rataosalle

Suur-Jyväskylän lehti, ke 15.1.2014

Keskisuomalaiset opposition kansanedustajat äänestivät Jyväskylä – Tampere rataosan parantamiseen tarvittavan 10.000.000 euron määrärahan puolesta.. Heidän lisäkseen esitystä kannattivat perussuomalaisten eduskuntaryhmä sekä vasenryhmän ja keskustan kaksi edustajaa Keski-Suomen ulkopuolelta.  Tästä huolimatta esitys kaatui eduskunnan täysistunnossa äänin 135 – 43. Ratahankkeen vastustajiin lukeutuvat kaikki keskisuomalaiset hallituspuolueiden edustajat.

Junamatka Jyväskylästä Tampereen kautta Helsinkiin kestää nykyisin runsaat kolme tuntia, ellei tapahdu myöhästymisiä. Jyväskylän ja Oriveden välinen osuus on yksiraiteinen ja mutkaisuutensa vuoksi nopealle liikenteelle sopimaton. Raideliikenne ei pysty riittävässä määrin kilpailemaan matka-ajassa ja -kustannuksissa henkilöautoliikenteen kanssa eikä myöskään voi tarjota kansainvälisille yrityksille ja tutkimusyhteisölle välttämättömiä nopeita ja varmoja yhteyksiä Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Kokoomus – johtava populistipuolue

Kokoomus on edustajiensa suulla esittänyt lehdistöön kohdistuvan arvonlisäveron alentamista 5 prosenttiyksiköllä.  Vaatimus on mielestäni kannatettava. Totean kuitenkin, että niin sanotun johtavan hallituspuolueen, kokoomuksen johdolla, hallitus heikensi talousongelmien kanssa taistelevien sanomalehtien asemaa vuosi sitten.  Tämä tapahtui siten, että sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksuista ryhdyttiin perimään 9 prosentin arvonlisäveroa. Tämä temppu aiheutti muun muassa useille maakuntalehdille usean tuhannen lehtitilauksen peruuntumisen.  Tiedossani on, että sanomalehtien levikistä 90 prosenttia muodostuu lehtitilauksista. Kun arvonlisävero menee suoraan sanomalehtien tilausmaksuun, ymmärrän niitä vähävaraisia, jotka ovat peruuttaneet lehden tilauksen.

Edellä esittämäni perusteella totean, että kokoomuksesta on tullut tällä tempullaan hallituksen johtava populistipuolue.

KAUKO TUUPAINEN

kansanedustaja (ps)

Jyväskylä