Hallituspuolueilla näytön paikka

Suur-Jyväskylän lehti, ke 19.3.2014

Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan sisältyvät maininnat mm. työllisyyden lisäämisestä, yritystoiminnan elvyttämisestä ja harmaan talouden torjunnasta, Nyt on hallituspuolueilla näytön paikka edistää kaikkia kolmea tahoa.  Tein viime viikolla lakialoitteen parturi-kampaajien arvonlisäveron pudottamiseksi nykyisestä 24 prosentista kymmeneen prosenttiin.

Perusteluina totesin, että Suomessa on tällä hetkellä noin 12.000 järjestäytynyttä parturi-kampaamoalan yrittäjää. Viime vuonna yrittäjien määrä väheni yli tuhannella, kun monet yrittäjät lopettivat toiminnan. Syynä oli korkea arvonlisäprosentti.

Yrittäjä joutuu laittamaan arvonlisäveroprosentin suoraan perimäänsä hintaan, jolloin perittävä taksa nousee.  Tämä on aiheuttanut sen, että asiakkaiden käynnit ovat harventuneet ja liikevaihto on pudonnut. Myös helmikuun alusta voimaan tullut, ns. kuittipakko on ollut osasyynä alan yrittäjien vähentymiseen.

Suomen Hiusyrittäjät ry:n  tietojen mukaan myös ns. harmaa talous on voimakkaassa kasvussa, jopa 60 % liittoon kuulumattomista alan yrittäjistä myy palvelujaan pimeästi. Jos tämä pitää paikkansa, olen todella huolestunut. Eihän tämänkaltainen toiminta ole kenellekään eduksi, jääväthän mm. lakisääteiset maksut hoitamatta.

Olisikin oikein ja kohtuullista, että parturi-kampaamoalan arvonlisävero laskettaisiin kymmeneen prosenttiin, jolloin alan yritystoiminta elpyisi, harmaatalous minimoituisi ja Suomen työttömyysluvut tippuisivat merkittävästi.

 KAUKO TUUPAINEN

kansanedustaja (ps)

Jyväskylä