Eduskunta ei piittaa tasa-arvolaista

Keskisuomalainen, su 23.8.2015 ja Keski-Uusimaa-lehti ma 24.8.2015

”Älä tee kuten minä teen, vaan tee kuten minä sanon”, on tuttu sanonta jo vuosien takaa. Sen sijaa miesten ja naisten tasa-arvosta annettu laki (609/1986) ei ole kovinkaan tuttu lain säätäneelle instituutiolle eli eduskunnalle. Miksi? Siksi, että lakia noudatetaan erittäin tarkasti kunnissa ja kuntayhtymissä sekä niiden toimintaan tiukasti liittyvissä yhtiöissä, mutta eduskunnassa ei laista piitata lainkaan.

Asian tekee mielenkiitoiseksi sekin, että nimenomaan kansanedustajat vaativat lakiin maininnan, jossa vaadittiin, että: ”Tasa-arvolain mukaan tulee valtion ja kunnan asettamissa toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja olla naisia ja miehiä molempia vähintään 40 prosenttia”.

Istuva eduskunta on valinnut kokouksessaan 9.6.2015 mm. Kansaneläkelaitoksen (Kela) valtuustoon 12 jäsentä, joista vain kolme on miehiä, Suomen Pankin pankkivaltuustoon yhdeksän jäsentä, joista vain kaksi on naisia, Ylen hallintoneuvostoon 21 jäsentä, joista vain seitsemän on naisia sekä eduskunnan kirjaston hallitukseen yhdeksän jäsentä, joista vain kolme on naisia.

Eduskunta on nimennyt 16 valiokuntaa ja valtiovarainvaliokunta 8 jaosoa, joista hyvin monessa valinnassa ei tasa-arvolaki ole toteutunut.

Ilmeisesti eduskunta ei piittaa omasta ohjeistuksestaan eli säätämästään laista, vaan toteaa, ”Älä tee kuten minä teen, vaan tee kuten minä sanon”.

Kyselin asiaa Suomen tasavallan tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkiseltä, joka antamassaan lausunnossa toteaa, että tasa-arvolain mukaan tasa-arvovaltuutetun tietojensaantioikeutta ei sovelleta eduskunnan toimintaan, joka liittyy kansanedustajan edustajatoimen hoitamiseen. Tämän lisäksi tasa-arvolaki rajoittaa myös tasa-arvovaltuutetun oikeutta viedä asioita yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Hän ei voi myöskään pyytää asiasta selvitystä eduskunnalta.

Haluankin kysyä näin julkisesti, eikö eduskunnan tulisi täydentää tasa-arvolain 2 pykälää siten, että siinä selkeästi todetaan, ettei lakia sovelleta eduskunnan asettamien toimielinten vaaliin.

Kauko Tuupainen

eduskunnan tilintarkastaja