Arkisto heinäkuu, 2010

Energian tärkeä kotimaisuusaste

lauantai, 17 heinäkuun, 2010

Keskisuomalaisen mielipidepalsta la 17.7.2010

Energiateollisuus ry:n tietojen mukaan on Suomen sähkön hankinta kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana vain 1.637 GWh eli vajaa 2,1 %.  Kokonaiskulutus oli v. 2000 yhteensä 79.158 GWh ja viime vuonna 80.795 GWh. Välillä käytiin tosin jo 90.000 GWh:ssa, mutta lama pudotti kulutusta.

Ydinkysymys viime viikkoina on ollut, että tarvitaanko Suomessa lisää ydinvoimaa, vaiko ei. Muihin pohjoismaihin kuten Norjaan ja Ruotsiin nähden olemme sähkötuotannossa huonommassa asemassa. Norjassa lähes kaikki sähkö tehdään vesivoimalla ja Ruotsissakin lähes puolet vedellä ja loput kiistellyllä ydinvoimalla. Suomessa vesi- ja ydinvoima yltää yhdessä puoleen sähkön tuotannosta.

Yhteiskunnan voimakkaalla tuella on tuulivoiman käyttö nelinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana, ollen kuitenkin vain vajaa 0,4 % kokonaiskulutuksesta eli viime vuonna 276 GWh.

Meillä suomalaisilla on sähkön tuotannossa ja hankinnassa kaksi erityisongelmaa eli Pohjoismainen Sähköpörssi Nord Pool ja lauhdevoimalat, joista jälkimmäisiä tarvitaan sähkönkulutuksen huippujen kattamiseksi.  Sähköpörssin isäntinä toimivat Norja ja Ruotsi, jotka omilla toimillaan pystyvät säätelemään pörssisähkön hintaa huonoinakin vuosina. Taustalta löytyvät myös sähkömarkkinoiden ”isot pojat” eli naapurimaan Vattenfall ja E.On Sverige, norjalainen Statkraft ja Ruotsissakin toimiva suomalainen Fortum.

Lauhdevoimaloiden ongelma on, että kallis investointi seisoo suurimman osan vuotta. Tuotantokapasiteetin ylläpito muodostuu tosi kalliiksi vuosina, jolloin niiden sähkö ei käy kaupaksi. Öljylauhdevoimaloilla ei viime vuosina ole ollut käyttöä, mm. Savelan voimalan lauhdehäntää ei ole tarvittu. Turpeen ja kivihiilen kanssa ollaan lauhdekäytössä samoilla raiteilla.

Mielenkiintoista on, että sähkön tuonnin ja viennin erotus on ollut sekä v. 2000 että 2009 noin 15 % eli sekä vienti että tuonti ovat kasvaneet samassa suhteessa. Sähköpörssistä ostetaan, kun saadaan omaa tuotantoa halvemmalla ja myydään, kun saadaan parempi hinta kuin kotimaassa.

Henkilökohtaisesti näin maallikkona pidän kuitenkin tärkeänä, että sähkö- ja lämpöenergiaa tuotetaan ensisijaisesti kotimaisilla raaka-aineilla, joihin lasken kuuluvan sekä puun että ”pitemmällä viiveellä uusiutuvan” turpeen.  Omavaraisuus on aina ollut hyve suomalaisissa kotitalouksissa, miksei se olisi hyve myös sähkön ja lämmön tuotannossa.

Lopuksi totean olematta jälkiviisas, että ”Uudella Jyväskylällä” menisi – tulevaisuuden energiamyllerryksessä – paremmin, jos huippukalliin Keljonlahden voimalan sijasta olisi tyydytty Rauhalahden voimalan perusparannukseen ja laajennukseen. Demokratiassa kaikki on mahdollista, jopa satojen miljoonien hupulointi, koska valtuuston enemmistö oli sitä mieltä muutama vuosi sitten.

KAUKO TUUPAINEN

kaupunginvaltuutettu (PS)

JE Oy:n hallituksen puheenjohtaja vv. 1997–2000

Jyväskylä