Työt

KAKE on työskennellyt:

– työmaakirjurina (Jkl:n kaupunki) vv. 1960-61

– toimistokirjurina (Jkl:n kaupunki) vv. 1961-68

– toimistosihteerinä (JTY ry.) vv. 1968-72

– taloudenhoitajana (Suolahden srk) vv. 1972-73

– apulaisreviisorina (Jkl:n kaupunki) vv. 1973-77

– reviisorina (Jkl:n kaupunki) vv. 1977-83

– vt. talousarviopäällikkönä (Jkl:n kaupunki) vv. 1983-84

– vt. kunnanjohtajana (Konnevesi) v. 1988

– tp. toiminnanjohtajana (SAKU ry, Tampere) v. 1992

– apulaistalousjohtajana (K-S:n SHP:n ky) vv. 1984-94

– toimitusjohtajana (isännöitsijä, Keski-Suomen
Sairaalakiinteistöt Oy) vv. 1995-02

– sisäisenä tarkastajana (K-S:n SHP:n ky) vv. 2002-03
Eläkkeelle viimeisestä virasta 1.8.2003

– tilintarkastajana (Jyväskylän revisio- ja
investortoimisto Oy) v. 1997 alkaen