Arkisto huhtikuu, 2014

Kataisen kvintetti pelaa nollasummapeliä

sunnuntai, 13 huhtikuun, 2014

Keski-Uusimaa lehden Puheenvuoro, to 10.4.2014

Hallituksen tavoitteena on ollut valtiontalouden tasapainottaminen vaalikauden loppuun mennessä. Hallitus ei tule tässä tavoitteessaan onnistumaan. Yhtenä esimerkkinä olkoon valtion velan kääntyminen selkeään kasvuun. .

Valtiolla oli velkaa tammikuun lopussa 2011 yhteensä 62,8 miljardia euroa..  Tämän vuoden helmikuun lopussa velkaa oli 93,5 miljardia. Valtion velka on siis kasvanut lähes 50 prosenttia kolmen viime vuoden aikana.

Kenen lienee syy, mutta tosiasia on, etteivät julkisen talouden tulot riitä kattamaan julkisen talouden menoja. Kaikesta ei voi syyttää EU:ta, joten oman osansa saakoon myös maamme hallitus.

Hallituksen leikkaukset liittyen lapsilisiin ja eläkeläisten indeksiin, eivät ole ”tästä maailmasta”. Miksi? Siksi, että lapsilisien leikkaus kaventaa merkittävästi lapsiperheiden toimeentuloa ja eläkeindeksin leikkaus eläkeläisten jokapäiväistä elämää.

Meillä on yli 1,5 miljoonaa vanhuus-, työttömyys- ja työeläkkeellä olevaa kansalaista eli yli 25 prosenttia väestöstä.  Eläkeindeksin 75 prosentin leikkaus aiheuttaa melkoisen loven eläkkeisiin, koska eläkeindeksi nousee vain 0,4 prosenttia ja samanaikaisesti inflaatio on tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7 prosenttia. Toisaalta eläkeindeksin leikkaus ei juurikaan vaikuta valtion kassaan, koska eläkkeiden maksajina ovat pääasiassa yksityiset eläkeyhtiöt.

 Onko päättäjiltä unohtunut, että viimeisen 15 vuoden aikana ovat ansiotulot nousseet 70 prosenttia, mutta eläkkeet vain 34 prosenttia.  Tämän päivän eläkeläiset ovat osaltaan olleet rakentamassa hyvinvointi- Suomea, jota hallitus nyt rapauttaa.

Hallitus kertoo selonteossaan vähentävänsä kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita siten, että kuntien toimintamenot vähenevät miljardilla eurolla vuoteen 2017 mennessä. Tämä vähennys ei kuitenkaan edesauta kuntien heikkenevää taloustilannetta, koska samalla vähennetään kuntien valtionosuuksia samaisella miljardilla.

Esitän harkittavaksi niin hallituspuolueiden kuin myös opposition edustajille kaksi todellista rakennemuutosta tulevalle hallituskaudelle. 

Ensinäkin kaikki sosiaaliset edut lapsilisistä toimeentuloturvaan voidaan lopettaa, kun siirrytään kansalaispalkkaan, joka on saajalleen veronalaista tuloa ja jota maksetaan kehdosta hautaan. Tämä rahoitetaan säästyvillä palkka- ja kiinteistökuluilla, jotka aiheutuvat nykykäytännöstä.

Toinen esitykseni liittyy kunnallisverotukseen, joka pitäisi muuttaa valtioverotuksen tapaan progressiiviseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 40.000 euron vuositulosta tai eläkkeestä maksetaan kunnalle yhtä paljon veroa, asuinpa sitten Järvenpäässä, Helsingissä tai Kittilässä. On väärin, että valtuuston päättämän halvimman ja kalleimman kunnallisveroprosentin ero Suomessa on jopa viisi prosenttiyksikköä.

Hallituksen tapa kyykyttää kiinteistöjen omistajia, on väärä. Hallitus nostattaa kiinteistöverojen alarajaa, jolloin kunnanvaltuuston on pakko tehdä oma korotuspäätöksensä.  Tämä lisää kunnan tuloja, mutta valtio alentaa peruspalvelujen valtionosuutta vastaavalla euromäärällä. Tämä on sitä Jyrki Kataisen kvintetin nollasumma peliä.

 KAUKO TUUPAINEN

Kirjoittaja on osin Järvenpäässä asuva jyväskyläläinen kansan-

edustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen (ps)

Hallituspuolueilla näytön paikka

sunnuntai, 13 huhtikuun, 2014

Suur-Jyväskylän lehti, ke 19.3.2014

Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan sisältyvät maininnat mm. työllisyyden lisäämisestä, yritystoiminnan elvyttämisestä ja harmaan talouden torjunnasta, Nyt on hallituspuolueilla näytön paikka edistää kaikkia kolmea tahoa.  Tein viime viikolla lakialoitteen parturi-kampaajien arvonlisäveron pudottamiseksi nykyisestä 24 prosentista kymmeneen prosenttiin.

Perusteluina totesin, että Suomessa on tällä hetkellä noin 12.000 järjestäytynyttä parturi-kampaamoalan yrittäjää. Viime vuonna yrittäjien määrä väheni yli tuhannella, kun monet yrittäjät lopettivat toiminnan. Syynä oli korkea arvonlisäprosentti.

Yrittäjä joutuu laittamaan arvonlisäveroprosentin suoraan perimäänsä hintaan, jolloin perittävä taksa nousee.  Tämä on aiheuttanut sen, että asiakkaiden käynnit ovat harventuneet ja liikevaihto on pudonnut. Myös helmikuun alusta voimaan tullut, ns. kuittipakko on ollut osasyynä alan yrittäjien vähentymiseen.

Suomen Hiusyrittäjät ry:n  tietojen mukaan myös ns. harmaa talous on voimakkaassa kasvussa, jopa 60 % liittoon kuulumattomista alan yrittäjistä myy palvelujaan pimeästi. Jos tämä pitää paikkansa, olen todella huolestunut. Eihän tämänkaltainen toiminta ole kenellekään eduksi, jääväthän mm. lakisääteiset maksut hoitamatta.

Olisikin oikein ja kohtuullista, että parturi-kampaamoalan arvonlisävero laskettaisiin kymmeneen prosenttiin, jolloin alan yritystoiminta elpyisi, harmaatalous minimoituisi ja Suomen työttömyysluvut tippuisivat merkittävästi.

 KAUKO TUUPAINEN

kansanedustaja (ps)

Jyväskylä