Arkisto joulukuu, 2016

Populismikaan ei auttanut Kuokkalassa

sunnuntai, 18 joulukuun, 2016

Keskisuomalaisen mielipidepalstalla la 17.12.2016

Kari Halttunen kirjoitti (Ksml 14.12.), että populismi kukoisti Jyväskylän valtuustossa viime maanantaina, kun käsiteltiin Kuokkalan terveysaseman lakkauttamista. Hän oli oikeassa, mutta sekään ei auttanut, vaan valtuuston enemmistö ei välittänyt populismista tippaakaan. Samaan vastustaja joukkoon yhtyi valitettavasti myös ps-ryhmän enemmistö.

Vaikuttaa siltä, etteivät kaikki ymmärrä sitä, mitä populismi tarkoittaa. Alun alkaen ”populismi” oli vuonna 1929 syntynyt ranskalainen kirjallinen suuntaus, joka kuvasi kansanelämää realistisena.

Populismi on kansan suosioon perustuva demokratiakäsitys, jonka vastakohta on elitistinen eli byrokraattinen demokratia.

Populistisen demokratian mukaisesti kansalaiset haluavat edustajikseen henkilöitä, jotka ajattelevat asioista samaan tapaan kuin he itse ajattelevat.

Kuokkalan terveysasemaa puolustaneet perussuomalaiset ajattelivat samalla tavalla kuin 6. 240 täysi-ikäistä, äänioikeutettua adressin allekirjoittajaa. He halusivat säilyttää terveysasemansa.

Kokouksessa mm. keskustan valtuustoryhmä vetosi hallintosäännön määräyksiin ja puolustivat sillä virkamiesten esitystä. Tästähän ei ollut kyse, vaan kaupunginvaltuuston yli kolme vuotta sitten eli 30.9.2013 tekemästä päätöksestä, jolla linjattiin palvelulinjauksia mm. perusturvan osalta vv. 2013–2016. Linjauksessa todettiin, että ”Alueellisia palvelukeskittymiä muodostuu Palokkaan, Vaajakoskelle ja keskustaan”. Kuokkalan terveysaseman lakkauttamisesta ei päätöksessä ollut riviäkään.

Esitin valtuuston kokouksessa asian palauttamista uuteen käsittelyyn eli ratkaistavaksi lopullisesti ensi vuoden tammikuun kokouksessa, mutta se ei kelvannut valtuuston enemmistölle.

Tänä aikana olisi voitu tarkistaa myös hallintosääntöä, johon virkamiehet ja kaupunginhallituksen enemmistö vetosivat. Tämä olisi ollut mahdollista, koska tein kokouksen lopussa valtuustoaloitteen hallintosäännön 6 §:n 5 momentin tarkistamisesta.

Perusteluksi aloitteessani totesin, että ”Voimassa olevan perustus- ja kuntalain mukaisesti kunnan hallinnon ja talouden kokonaisvastuu kuuluu valtuustoon valituille kuntalaisten edustajille, riippumatta siitä, miten toimintojen hoito on kunnassa organisoitu.Tällöin esimerkiksi koulujen ja terveysasemien perustaminen (kaavoitus, investoinnin rahoitus ja henkilöstön palkkaus) ja lakkauttaminen (kiinteistön myynti tai purku) on syytä pitää valtuuston päätösvallassa.”

KAUKO TUUPAINEN

kaupunginvaltuutettu (ps)

Jyväskylä

Avoin kysymys Eduskunnan puhemiehille

tiistai, 6 joulukuun, 2016

Keski-Uusimaa lehti, mielipidesivulla ma 5.12.2016

Eduskunnan kyselytunteja voidaan seurata mm. YLE n kanavalta. Viime torstain kyselytunti oli mielestäni pohjanoteeraus. Miksi? Siksi, että eduskunnan puhemies Lohela joutui useaan otteeseen keskeyttämään kysyjän puheenvuoron, koska kysyjä ei ehtinyt sanoa sanottavaansa minuutissa.

Esitänkin puhemiehistölle, että nykykäytäntö muutetaan siten, että puheenvuoron saanut edustaja mainitsee ensin ministerin/ministerien nimen, kenelle hän kysymyksensä kohdentaa. Tämän jälkeen hän esittää kysymyksen ja vasta sen jälkeen ryhtyy – jäljellä olevan ajan puitteissa – perustelemaan kysymystään.

Toiseksi olen huomannut, että edustajat esittävät lähes saman sisältöisen kysymyksen toisensa perään ja ministeri vastaa jokaiselle erikseen lähes samalla sapluunalla. Kysymykset keskittyvät samoille ministerille koko tunnin ajan, jolloin kymmenkunta ministeriä jököttää aitiossa ”kuunteluoppilaina”.

Olisiko kulttuuria muutettava myös niin, että edustajat saavat kysyä aitiossa olevilta ministeriltä mitä tahansa ajankohtaista asiaa, jolloin debatista tulee katselijan/kuuntelijan kannalta merkittävästi mielenkiintoisempi.

Toivon vastaustanne tämän lehden mielipidesivulle.

KAUKO TUUPAINEN

Eläkeläinen, talousneuvos

Jyväskylä